Faktoringová spolupráca

Vyplnenie toho to formulára vyjadruje len Váš predbežný záujem a k ničomu Vás nezaväzuje. Kompletné vyplnenie formulára napomáha rýchlejšiemu prevereniu kupujúceho.


Údaje o klientovi

Údaje o obchodnom partnerovi
Predmet kontraktuDohodnuté platobné podmienkyFakturácia v meneObjem dodávok (vo fakturovanej mene):