VÚB Factoring obrat za rok 2016

V roku 2016 spoločnosť VUB Factoring dosiahla celkový obrat 434,2 mil .EUR, z čoho 65,0 mil. EUR predstavovalo inkaso pohľadávok a 369,2 mil. EUR „čistý“ faktoringový obrat. V rámci faktoringu sme najväčší objem pohľadávok odkúpili voči zahraničným spoločnostiam, celkovo vo výške 214,8 mil. EUR. V tuzemskom faktoringu sme odkúpili 150,6 mil. EUR a pri importnom faktoringu 3,8 mil. EUR. Z celkového objemu faktoringu predstavoval bezregresný faktoring obrat 251,7 mil. EUR. Celkovo skupina VÚB v roku 2016 odkúpila pohľadávky vo výške 501 mil. EUR bez inkasa.