VÚB Factoring obrat za prvý polrok 2017

V prvom polroku 2017 spoločnosť VUB Factoring dosiahla celkový obrat 234,4 mil .EUR, z čoho 27,4 mil. EUR predstavovalo inkaso pohľadávok a 207,0 mil. EUR „čistý“ faktoringový obrat. V rámci faktoringu sme najväčší objem pohľadávok odkúpili voči zahraničným spoločnostiam, celkovo vo výške 112,6 mil. EUR. V tuzemskom faktoringu sme odkúpili 92,2 mil. EUR a pri importnom faktoringu 2,2 mil. EUR. Z celkového objemu faktoringu predstavoval bezregresný faktoring obrat 140,5 mil. EUR. Celkovo skupina VÚB v prvom polroku 2017 odkúpila pohľadávky vo výške 253,8 mil. EUR bez inkasa.