Čo je vývozný faktoring?

Služba, zameraná na zlepšenie Vašich hotovostných tokov spomalených v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou.

V rámci vývozného faktoringu Vám ponúkame:

  • 100% ochranu pred platobnou neschopnosťou Vašich kupujúcich a bankovú informáciu o Vašich zahraničných kupujúcich
  • plynulé prefinancovávanie Vašich faktúr (pohľadávok) na schválených kupujúcich zálohovú platbu až do výšky 90% hodnoty Vašich faktúr
  • platby podľa Vášho výberu v tuzemskej mene alebo voľne zameniteľných menách na Vaše devízové účty
  • úplné počítačové spracovanie účtov (hlavných kníh) vo viacerých menách a inkasnú službu