Ste vhodnou spoločnosťou na využívanie faktoringových služieb?

" Máte pravidelný dlhodobý predaj?"
" Predávate s odloženou splatnosťou viac ako 14 dní?"
" Ako platobnú podmienku používate hladkú platbu?"
" Dosahuje obrat takéhoto predaja za rok viac ako 350 000 EUR?"
" Ste priamym predávajúcim?"

Ak ste na väčšinu týchto otázok odpovedali áno, ste vhodnou spoločnosťou pre využívanie faktoringu. V prípade, že vyvážate, pozrite si vývozný faktoring.