Tuzemský faktoring

 

  1. Vyfakturujete tovar alebo službu svojmu odberateľovi ako zvyčajne, no s doložkou, že fakturovanú sumu musí zaplatiť na splatnosť na účet spol. VÚB.
  2. Faktúru ako i kompletnú dokumentáciu nám predložíte spolu s tlačivom „Postúpenie pohľadávok“.
  3. Po doručení správneho a kompletného postúpenia pohľadávok vám odfinancujeme až do 90% hodnoty faktúry.
  4. Po úhrade faktúry odberateľom vám dofinancujeme zvyšok faktúry do 100%.
  5. Aby ste boli informovaní o stave vašich obchodov realizovaných prostredníctvom faktoringu, zašleme vám raz mesačne výpisy z účtu klienta spolu s faktúrou za poskytnuté služby.