Compliance

Spracovanie dôverných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my. Preto s Vašimi dôvernými údajmi nakladáme s najväčšou obozretnosťou a s Vaším vedomím a súhlasom.

Zoznam tretích strán a príjemcov, ktorým sú poskytované a sprístupňované osobné údaje dotknutých osôb za účelom interného výkazníctva, zvýšenia kvality služieb pre klientov a ponuky služieb a produktov spoločnosti patriacich do skupiny s úzkymi väzbami:

  • Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
  • VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
  • VÚB Generali, d.s.s., a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,
  • Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok,
  • VÚB Leasing, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava,
  • Intesa Sanpaolo, so sídlom Piazza Paolo Ferrari 10, 201 21 Miláno, Taliansko