Od 2.2.2016

S ibanom prichádzajú
jednoduchšie platby

Pozrite si 10 tipov, ako si s ním
uľahčiť prácu

Vaše otázky

Nie je zrejmé, aký údaj požaduje Váš obchodný partner. SDD číslo neexistuje. Môže ísť o BIC-swiftový kód, ten je v prípade VÚB SUBASKBX. Používa sa tak pri platbách, ako aj inkasách (SDD).

V každom prípade je potrebné komunikovať s bankou, v ktorej zadávate/predkladáte prevodný príkaz.
Od februára 2016 krajiny eurozóny definitívne prešli na SEPA systém, ktorý pracuje s novými číslami účtov v tzv. formáte IBAN. Aj váš účet funguje pri platbách už len vo formáte IBAN. Pravdepodobne zadávate do prevodného príkazu staré číslo účtu a nemecká banka pri prevode v eurách vyžaduje uvedenie účtu príjemcu (váš účet v SR) v tvare IBAN . Váš IBAN môžete zistiť priamo vo výpise z vášho účtu, vo vašom internet bankingu alebo na tejto podstránke VÚB. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA a zadať do kalkulačky svoj starý účet.

Pre ilustráciu, takto vyzerá nový formát účtov v tvare IBAN:
SK51 0200 0000 0028 3328 3359

Váš IBAN môžete zistiť priamo vo výpise z Vášho účtu, vo Vašom internet bankingu alebo na tejto podstránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA a zadať do kalkulačky svoj starý účet.

Stačí, keď do Vášho internet bankingu zadáte číslo príjemcu v tvare IBAN a vypíšete sumu, ktorú chcete poslať. Peniaze tak budú v banke v Taliansku štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní Vášho príkazu a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký, ako pri prevode v rámci Slovenska. Keď zadáte SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking, je to pre Vás najlacnejšie. Poplatok bude 0,22 €.

Do voľných okienok budete musieť uviesť svoje číslo účtu v tvare IBAN. Váš IBAN môžete zistiť priamo vo výpise z vášho účtu, nájdete ho vo svojom internet bankingu, alebo si ho môžete vypočítať na tejto podstránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA a zadať do kalkulačky svoj starý účet.

Potrebujete poslať Vaše číslo účtu v tvare IBAN. Nájdete ho priamo vo výpise z vášho účtu, vo svojom internet bankingu, alebo si ho môžete vypočítať na tejto podstránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA a zadať do kalkulačky svoj starý účet.

Existujúce trvalé príkazy a inkasá nemusíte zadávať nanovo. Banka preklopila pôvodné účty na tie vo formáte IBAN. Rovnako aj v prípade partnerov v rámci SR boli účty automaticky zmenené na tvar IBAN.

IBAN je nový formát vášho pôvodného čísla účtu. Ten slovenský má 24 znakov. Prvé dva znaky IBAN-u sú vždy písmená a predstavujú kód krajiny, ďalšie dva znaky sú povinne numerické a sú to tzv. kontrolné číslice. Zvyšná časť slovenského IBAN-u sa skladá z 20 numerických znakov, do ktorých je zahrnutý aj váš pôvodný účet. Týchto dvadsať znakov začína 4-miestnym kódom banky, ktorý bol v starom čísle účtu za lomkou, pokračuje šesťmiestnym predčíslím (nie každá banka ho má, preto tam môže byť aj šesť núl) a nasleduje vaše pôvodné číslo účtu.

Príklad IBAN-u v SR:
SK51 0200 0000 0028 3328 3359
Váš IBAN účet máte uvedený napr. vo výpise z vášho účtu, alebo si ho viete prepočítať na kalkulačke IBAN umiestnenej priamo na tejto stránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA. Prevodník IBAN nájdete aj v Internet/Mobile bankingu VÚB.

Áno, budú fungovať. Vy nemusíte nič dodatočne prerábať. Banka už automaticky preklopila pôvodné účty na tie vo formáte IBAN.

Bez uvedenia daného čísla účtu nevieme jednoznačne posúdiť preklopenie účtu na IBAN. Ak má číslo účtu v starom formáte s pomlčkou bez lomky a 4-miestneho kódu banky viac ako 10 znakov, tak ide o predčíslie a do prevodníku IBAN ho zadáte aj s pomlčkou. Ak má menej ako 10 znakov, tak by nemalo ísť o predčíslie a do prevodníku IBAN ho zadáte bez pomlčky. V niektorých bankách na Slovensku však aj číslo účtu s predčíslím (v starom formáte) môže mať menej ak 10 znakov, preto vám odporúčame, aby ste si od zamestnancov vyžiadali ich čísla účtov v tvare IBAN.

Keďže ide o prevod peňazí zo Španielska, ktorého menou je euro a je súčasťou SEPA priestoru, bude stačiť, keď pošlete svoj IBAN účet. Váš IBAN nájdete napr. vo výpise z vášho účtu, ale aj vo vašom internet bankingu. Viete si ho prepočítať z vášho pôvodného bankového účtu na kalkulačke IBAN priamo na tejto. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA.

Zrušiť môžete len prevodný príkaz, ktorý ešte nebol spracovaný bankou. Informácia, že zadaný príkaz banka spracováva ešte 3 pracovné dni po dni splatnosti, nie je pravdivá. Banka spracuje príkaz v deň jeho splatnosti. Banka v ten deň nespracuje príkaz len v tom prípade, že by na vašom účte neboli dostatočné prostriedky. Vtedy je platba opakovane zaraďovaná do spracovania a opakovanie je vykonávané až do konca tretieho pracovného dňa po dni splatnosti. Ak prostriedky v priebehu tohto obdobia nabehnú na účet, prevod je vykonaný, ak nie, na konci tretieho dňa po dni splatnosti je prevod zrušený. V prípade, že platba neprebehla a vy ste mali na účte dostatok financií, máte možnosť reklamácie.

Máte dve možnosti, ako môžete danú platbu zrealizovať. Záleží na tom, v akej mene chcete peniaze odoslať. Či v eurách, alebo v zlotých. Od toho sa odvíja aj výška poplatku.

Pre vás, ako klientku slovenskej banky, je najvýhodnejšie vykonať úhradu formou SEPA prevodu v eurách. Peniaze tak budú v banke v Poľsku štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký ako pri prevode v rámci Slovenska. Najlacnejšie riešenie je zadať SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking. Poplatok bude 0,22 €. Ak uskutočníte prevod na pobočke, poplatok bude 1,30 €.

V prípade, že je účet v Poľsku, na ktorý peniaze posielate, vedený v zlotých, vznikne na tomto účte kurzový rozdiel. Banka v Poľsku si môže podľa jej cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi. Tento poplatok sa v jednotlivých bankách líši. Ak chcete poslať platbu v poľských zlotých, tiež ju môžete zadať pomocou zahraničného prevodu elektronicky alebo na pobočke. Pôjde o tzv. Non SEPA prevod, na ktorý sa vzťahuje poplatok podľa platného cenníka banky. Rovnako v tomto prípade si však môže banka príjemcu zúčtovať poplatok podľa svojho cenníka.

Všetky VÚB poplatky za prevody sú uvedené v Cenníku poplatkov> podľa druhu prevodu.

Keďže chcete posielať do Maďarska platbu v eurách, môžete využiť SEPA prevod v eurách. Peniaze tak budú v banke v Maďarsku štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní vášho príkazu a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký ako pri prevode v rámci Slovenska. Najlacnejšie riešenie je zadať SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking. Poplatok bude 0,22 €. V prípade, že zadáte prevodný príkaz v pobočke, poplatok bude 1,30 €. Ak chcete posielať peniaze z účtu vo VÚB, poplatok si nájdete aj v platnom Cenníku VÚB, a.s.

Nakupujem cez ebay a potrebujem tam zadat IBAN mojej banky pre medzinarodne obchody cez internet kde to najdem dakujem za odpoved Pri prevode do zahraničia nie je podstatný IBAN VÚB, ale číslo vášho účtu v tvare IBAN. Váš IBAN nájdete napr. vo výpise z vášho účtu, ale aj vo vašom internet bankingu. Viete si ho prepočítať z vášho pôvodného bankového účtu na kalkulačke IBAN priamo na tejto stránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA. Ak budete robiť prevod do zahraničia v inej mene ako euro, tak potrebujete svojej banke do príkazu na vykonanie prevodu uviesť aj BIC, tzv. swiftový kód. BIC VÚB banky je SUBASKBX.

Váš IBAN nájdete napr. vo výpise z vášho účtu, ale aj vo vašom internet bankingu. Viete si ho prepočítať z vášho pôvodného bankového účtu na kalkulačke IBAN priamo na tejto stránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA.

Áno, ako fyzická osoba musíte už aj vy od 1. februára 2016 pri prevodoch v eurách v rámci EU/EHP uvádzať účty výlučne v tvare IBAN. Pri manuálnom zadávaní rovnako ako aj pri exporte/importe formou súboru.

Od 1. februára používate už len IBAN. IBAN je nový formát vášho pôvodného čísla účtu. Ten slovenský má 24 znakov a môže vyzerať napríklad takto:
SK51 0200 0000 0028 3328 3359

Váš IBAN účet máte uvedený napr. vo výpise z vášho účtu, alebo si ho viete prepočítať na kalkulačke IBAN priamo na tejto podstránke. Stačí vpravo hore kliknúť na oranžovo zvýraznený nápis IBAN KALKULAČKA a zadať svoje doterajšie číslo účtu. Prevodník IBAN nájdete aj v internet bankingu VÚB. Podobne ako svoj účet si viete do tvaru IBAN prepočítať aj iný účet.

Ak platíte do inej banky, príjemca (napr. Slovak Telekom) je povinný v požiadavke na úhradu (faktúra, list a pod.) uvádzať svoj účet v tvare IBAN. Odtiaľ si ho môžete prepísať. Ak vám zasielajú faktúry elektronicky, stačí potrebný IBAN prekopírovať do príkazu na úhradu.

Bez kalkulačky IBAN alebo zapracovania logiky výpočtu IBAN podľa ISO 13616 vo vašom účtovnom alebo platobnom systéme neviete znaky na 3. a 4. pozícii zistiť. Od 1. februára 2016 sú však všetci povinní uvádzať v požiadavke na úhradu účet v tvare IBAN, takže kontrolné číslice samostatne nebudete nútený zisťovať.

Pri inkase musíte vždy podpísať mandát na inkaso príjemcovi inkasa (napr. dodávateľovi energií). Na pobočke inkasanta podpíšete povolenie na inkaso a dáte vedieť vo vašej banke, že ste zriadili inkaso.

Máte dve možnosti, ako môžete danú platbu zrealizovať. Záleží na tom, v akej mene chcete peniaze odoslať. Či v eurách, alebo v zlotých. Pre vás, ako klientku slovenskej banky, je najvýhodnejšie vykonať úhradu formou SEPA prevodu v eurách. Peniaze tak budú v banke v Poľsku štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký ako pri prevode v rámci Slovenska. Najlacnejšie riešenie je zadať SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking. Poplatok bude 0,22 €. Ak uskutočníte prevod na pobočke, poplatok bude 1,30 €.

V prípade, že je účet v Poľsku, na ktorý peniaze posielate, vedený v zlotých, vznikne na tomto účte kurzový rozdiel. Banka v Poľsku si môže podľa jej cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi. Tento poplatok sa v jednotlivých bankách líši. Ak chcete poslať platbu v poľských zlotých, tiež ju môžete zadať pomocou zahraničného prevodu elektronicky alebo na pobočke. Pôjde o tzv. Non SEPA prevod, na ktorý sa vzťahuje poplatok podľa platného cenníka banky. Rovnako v tomto prípade si však môže banka príjemcu zúčtovať poplatok podľa svojho cenníka.

Pri trvalých príkazoch zadaných pred februárom 2016 nemusíte robiť zmeny, zmenu pôvodných účtov na IBAN sme urobili vo vašich príkazoch automaticky. Nové trvalé príkazy je potrebné vždy zadávať s účtami v tvare IBAN.

Z vašej otázky neviem posúdiť, o aký formulár žiadosti v Rakúsku ide. Vzhľadom na to, že aj inštitúcie v Rakúsku sú povinné používať účty v tvare IBAN a tiež poskytovať formuláre umožňujúce zápis účtu v tvare IBAN, odporúčam vám reklamovať tento nedostatok v príslušnej rakúskej inštitúcii.

IBAN v rámci SEPA priestoru má minimálne 15 znakov (Nórsko) a maximálne 31 znakov (Malta). Slovensko má, ako správne uvádzate, 24 znakov. BIC (Bank Identifier Code alebo swiftový kód banky) má štandardne 8 alebo 11 znakov (ak banka používa kódy pre pobočky). BIC sa používa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia. 11-miestny BIC VÚB má tvar „SUBASKBXXXX“ a je rovnocenný s BIC-om „SUBASKBX“.

V prípade, že budete prevádzať eurá z vášho účtu do ČR a vykonáte platbu cez internet banking, budete platiť štandardný poplatok 0,22 EUR. Ak zadáte platbu cez pobočku, cena bude 1,30 EUR. V prípade, že účet príjemcu bude v českých korunách, bude suma z eur prepočítaná na české koruny aktuálnym kurzom banky príjemcu platby. Táto banka si môže za pripísanie sumy na účet účtovať poplatok podľa sadzobníka.

Ide o SEPA platbu, nakoľko je to neurgentný prevod v EUR medzi dvomi krajinami zapojenými do SEPA. Platbu bude mať príjemca na účte do dvoch pracovných dní a suma v eurách sa mu prepočíta na české koruny aktuálnym kurzom. Keďže uvádzate, že účet príjemcu je vedený v českých korunách, vznikne na jeho strane kurzový rozdiel.
Banka v ČR si môže podľa cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi. Výška tohto poplatku sa v jednotlivých bankách líši.

Ak by ste prevod uskutočnili v českých korunách, zaplatíte vyšší poplatok za spracovanie prevodu vo VÚB, súčasne však zabezpečíme zúčtovanie v plnej hodnote prevodu priamo na účet príjemcu a banka príjemcu si už nezúčtuje žiadne poplatky za spracovanie prijatej platby.

Pravdepodobne máte na mysli číslo vášho účtu v tvare IBAN. Tento máte uvedený, napr. vo výpise z vášho účtu, vidíte ho vo svojom internet bankingu alebo si ho viete prepočítať z doterajšieho štandardného tvaru čísla účtu na kalkulačke IBAN, ktorú nájdete aj v úvode tejto webovej stránky.

Ak by vám brat posielal zo zahraničia peniaze v inej mene ako euro alebo by vám posielal peniaze v eurách, no z krajiny, ktorá nie je zapojená do SEPA (zoznam SEPA krajín nájdete nižšie na tejto webstránke), tak do prevodného príkazu musí svojej banke uviesť aj BIC - swiftový kód VÚB, ktorý je SUBASKBX.

Registráciu na SEPA schémy (úhrady – SCT, inkasá-SDD Core, SDD B2B), musia mať poskytovatelia platobných služieb – banky a platobné inštitúcie. Ako klient sa neregistrujete na SEPA, ale dávate banke príkazy na ťarchu (úhrady) alebo v prospech (inkasá) svojho účtu vedeného v banke.
Ak chcete využívať službu SEPA inkaso ako inkasant, teda ten, kto peniaze vyberá, musíte mať s VÚB podpísanú osobitnú zmluvu a pridelený identifikátor inkasanta-CID.

Platby v britských librách je možné realizovať zadaním zahraničného prevodu elektronicky alebo na pobočke. Poplatok je podľa platného cenníka banky (položka bezhotovostné NonSEPA prevody).

Pre každého klienta slovenskej banky je najvýhodnejšie vykonať úhradu formou SEPA prevodu v eurách. Peniaze tak budú k dispozícii v banke príjemcu štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní (prostredníctvom elektronického bankovníctva) alebo po predložení platobného príkazu (cez pobočku) a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký ako pri prevode v rámci Slovenska. Najlacnejšie riešenie je zadať SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking. Poplatok za SEPA platbu bude 0,22 €. Aj uskutočníte prevod na pobočke, poplatok bude 1,30 €. Ak je účet príjemcu vedený v britských librách, kurzový rozdiel vzniká u príjemcu. Banka príjemcu si môže podľa jej cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi – poplatok sa v jednotlivých bankách líši.

Najlacnejšie riešenie je zadať SEPA platbu elektronicky cez Nonstop banking. Poplatok za SEPA platbu bude 0,22 €. Ak uskutočníte prevod na pobočke, poplatok bude 1,30 €. Platbu bude mať vaša dcéra na účte do dvoch pracovných dní a suma v eurách sa jej prepočíta aktuálnym kurzom na české koruny.

Ak je dcérin účet vedený v českých korunách, kurzový rozdiel vzniká na jej strane. Banka v ČR si môže podľa cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi (vašej dcére). Výška tohto poplatku sa v jednotlivých bankách líši.

Pri prevode v českých korunách zaplatíte vyšší poplatok za spracovanie prevodu vo VÚB, súčasne však zabezpečíme zúčtovanie v plnej hodnote prevodu priamo na účet príjemcu (dcéry) a banka príjemcu si už nezúčtuje žiadne poplatky za spracovanie prijatej platby.

V tomto prípade sa nič nezmení. Už v súčasnosti je totiž na vykonanie prevodu v EUR zo zahraničia na Váš účet potrebné číslo účtu v tvare IBAN. Čiže v prípade, že Váš partner pošle peniaze z banky v rámci SEPA zóny na Váš účet, platba Vám bude pripísaná na účet ako doteraz, bez zmeny.

IBAN máte uvedený v každom výpise zo svojho účtu a môžete ho nájsť aj vo svojom internet bankingu pri údajoch o účte. Pre výpočet IBAN sú potrebné údaje ako číslo účtu (u niektorých finančných inštitúcií sa môže skladať z predčíslia (6 číslic) a čísla účtu (10 číslic), napríklad 123456-1234567890 ) a kód banky so 4 číslicami. VÚB banka nepoužíva v štruktúre čísla účtu predčíslie, takže pokiaľ máte účet vo VÚB, tak Vaše číslo účtu bude pozostávať len z 10 číslic. IBAN si môžete vypočítať aj priamo na tejto stránke.

IBAN má klient uvedený v každom výpise zo svojho účtu, môže ho vidieť aj v internet bankingu, bude vždy štandardne uvedený pri zmluvách o bežnom účte uzatvorených od februára 2016. Rovnako si ho vie vypočítať zo štandardného tvaru čísla účtu kalkulačkou IBAN - na webových stránkach bánk vrátane NBS. VUB napríklad ponúka aj pomôcku v internetbankingu (prevodník IBAN), prostredníctvom ktorej svoj IBAN ľahko zistíte.

Pri trvalých príkazoch zadaných pred februárom 2016 klienti nemusia robiť zmeny, banka vykoná konverziu účtov na IBAN automaticky.

Pre každého klienta slovenskej banky je najvýhodnejšie vykonať úhradu formou SEPA prevodu. Peniaze tak budú k dispozícii v banke príjemcu štandardne najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadaní (prostredníctvom elektronického bankovníctva) alebo po predložení platobného príkazu (cez pobočku) a za minimálny poplatok, ktorý je rovnaký ako pri prevode v rámci Slovenska. Pri platbe z účtu vedeného v EUR platiteľ nemá kurzové rozdiely. Ak je účet príjemcu vedený v britských librách, kurzový rozdiel vzniká u príjemcu. Banka príjemcu si môže podľa jej cenníka zúčtovať poplatok za prijatý prevod voči príjemcovi – poplatok môže byť v rôznych bankách odlišný, pri protihodnote platby do 100 britských libier je prevod väčšinou bez poplatku. Ak klient využíva elektronické bankovníctvo, platba je výhodnejšia, ako platba cez pobočku.

Pri všetkých druhoch elektronického bankovníctva určených korporátnym klientom (Biznis banking / jeho nástupca InBiz a MultiCash) banka zasiela elektronické výpisy vo formáte camt.053 po obrate, respektíve denne. Požiadavku je možné vyriešiť tak, že si výpisy budete importovať raz za týždeň. Momentálne neuvažujeme o generovaní elektronických výpisov XML v inej frekvencii ako denne, alebo po obrate.

Na zaslanie peňazí môžete využiť dve možnosti:

 1. SEPA prevod
  • 0,22 EUR cez elektronický kanál (napr. cez internet banking)
  • 1,30 EUR cez pobočku a službu Kontakt
 2. Non SEPA prevod (nespĺňajúci podmienky SEPA)
  • 9 EUR cez elektronický kanál (napr. cez internet banking)
  • 18 EUR cez pobočku a službu Kontakt.

Spôsob zadávania IBAN-u sa riadi jednotným medzinárodným štandardom. Podľa neho máme v elektronickej komunikácii povinnosť uvádzať IBAN bez medzier, zatiaľ čo v tlačových materiáloch je možné ho uvádzať v skupinách po 4 znaky.

Spracovanie platby je závislé na viacerých krokoch – správnosť vyplnenia príkazu, dostatok prostriedkov na účte, čas predloženia príkazu a pod. V momente potvrdenia príkazu v IB nie je možné súčasne vydať aj potvrdenie o vykonaní prevodu. Zadaný príkaz je postúpený na spracovanie v bankovom systéme. Až po jeho spracovaní je možné potvrdiť vykonanie prevodu, o čom Vám zasiela banka notifikáciu formou SMS, e-mailu alebo správou do schránky správ v internetbankingu – podľa Vami nastavenej komunikácie s bankou.

Platby do Číny štandardne trvajú 2 pracovné dni (kredit na účte príjemcu) po dni spracovania vo VÚB. Môžete zadať aj urgentný prevod, pri ktorom banka príjemcu – ak ide o platbu v USD – dostane úhradu v deň jej spracovania. Takýto spôsob úhrad je efektívny pri vyšších čiastkach, a to z dôvodu výšky poplatku za urgentnú platbu. Oneskorené pripísanie na účet príjemcu v Číne môže byť spôsobené neuvedením alebo nesprávnym vyplnením povinných údajov v platobnom príkaze podľa požiadaviek čínskych bánk, k čomu by Vám Váš obchodný partner mal vždy poskytnúť detailné podklady.

Poplatok za SEPA platbu zadanú elektronicky cez Nonstop banking je 0,22 €, za prevod uskutočnený v pobočke 1,30 €.

Zaslanie peňazí formou SEPA prevodu do Talianska prostredníctvom internet bankingu je vo VÚB, a.s. spoplatnené ako SEPA prevod do inej krajiny EÚ alebo aj v rámci Slovenska, t.j. sumou 0,22 EUR. A, áno, trvalý príkaz do Talianska si môžete nastaviť rovnakým spôsobom, ako ste na to zvyknutý pri nastavovaní trvalých príkazov do slovenských bánk.

Pri existujúcich trvalých príkazoch alebo autorizáciách na inkaso (na účte platiteľa) zadaných s účtami v štandardnom tvare (BBAN) banka automaticky prekonvertovala účty na tvar IBAN a takto sú realizované už aj v súčasnosti. Zmenu na IBAN tak už zadávať nemusíte. Samozrejme, príkaz na SEPA inkaso iniciovaný príjemcom inkasa musí vždy obsahovať účty v tvare IBAN už pri zaslaní/predložení príkazu na inkaso do banky.

V prípade, že predložíte kompletne a správne vyplnený platobný príkaz do času stanoveného bankou, je za prípadne vzniknuté škody a dodatočné náklady (penále, zrušenie zmluvy, príp. iné) zodpovedná banka, ktorá omeškanie spôsobila (či už platiteľova alebo príjemcova). U tejto banky si potom môžete uplatniť preukázateľne vzniknuté náklady, ktoré z dôvodu oneskorenia vznikli, ako napr. reálne vykonanú úhradu penále, uplatnený storno poplatok (vrátenie platby zníženej o storno poplatok - napr. v cestovnom ruchu), prepadnutie zálohy, nedodanie tovaru, náklady na znovu pripojenie odberného miesta pri dodávkach energií, vody a pod., náklady na nerealizovanú prepravu – stojné kamióna, diéty a ubytovanie vodiča a pod. Tieto náklady/výdavky musia byť opodstatnené a vyplývajúce z podmienok dohodnutých medzi platiteľom a príjemcom (zmluva, obchodné podmienky a pod.

Ak takéto výdavky a ich oprávnenosť nepreukážete, nemáte nárok na odškodnenie. Môžete však oznámiť nedodržiavanie legislatívy zo strany banky na bankový dohľad NBS, príp. inde. Z tohto oznámenia vám nevyplývajú žiadne nároky na odškodnenie.

Dá. Platby SEPA fungujú do Českej republiky rovnako ako do ostatných krajín SEPA priestoru, bez ohľadu na to, či daná krajina má národnú menu euro alebo inú menu. Zadáte svoju SEPA platbu v eurách a ona odíde na príslušný účet v Českej republike. Platbu bude mať prijímateľ na účte do dvoch pracovných dní a suma v eurách sa mu prepočíta aktuálnym kurzom na české koruny.

Mapu všetkých krajín zapojených do SEPA nájdete nižšie na tejto webstránke.

Pri existujúcich trvalých príkazoch alebo autorizáciách na inkaso (na účte platiteľa) zadaných s účtami v štandardnom tvare (BBAN) banka automaticky prekonvertovala účty na tvar IBAN a takto sú realizované už aj v súčasnosti. Zmenu na IBAN tak už zadávať nemusíte. Samozrejme príkaz na SEPA inkaso iniciovaný príjemcom inkasa musí obsahovať účty v tvare IBAN už pri zaslaní/predložení príkazu na inkaso do banky.

SEPA nie je novinka, už 2 roky sú SEPA prevody vykonávané max. do dvoch pracovných dní, čo je povinnosť pre všetky banky v rámci SEPA priestoru.

VÚB, ale aj iné banky (NBS a iné) na svojich stránkach poskytujú kalkulačky na výpočet IBAN. Svoj IBAN máte aj v každom výpise z účtu.

Pri prevodoch v iných menách nie je nevyhnutné, aby zahraničná banka uvádzala v platobnej inštrukcii účet príjemcu vo VÚB v tvare IBAN. Je to mimo pôsobnosti smerníc k SEPA. VÚB platbu spracuje aj s účtom v tvare BBAN. Samozrejme odporúčame protistrane oznámiť účet v tvare IBAN a BIC banky (VÚB má SUBASKBX).

Hlavnou úlohou pri zavedení SEPA je odstránenie rozdielov pri uskutočňovaní domácich a cezhraničných prevodov v EUR, napríklad pri platbe zo Slovenska do Rakúska. Preto boli zadefinované jednotné štandardy, postupy a pravidlá na realizáciu bezhotovostných platieb. Nové pravidlá spracovania úhrad, inkás a platobných kariet sú už v platnosti. 2. februára 2016 končí dvojročné prechodné obdobie a klienti budú musieť zadávať platby s uvádzaním účtov výlučne len v tvare IBAN.

Počas prechodného obdobia bolo možné zadávať pri prevodnom príkaze okrem medzinárodného formátu čísla účtu IBAN aj doteraz používaný domáci formát účtu BBAN spolu s kódom banky. Od 2.2.2016 pri domácich a zahraničných SEPA prevodoch bude možné zadať účty v platobnom príkaze len v medzinárodnom formáte IBAN.

Domáci prevod je SEPA neurgentný bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci Slovenskej republiky.

Zahraničný SEPA prevod je prevod v rámci Európskej únie a EHP v mene EUR so zdielanými poplatkami, pričom tento prevod je spoplatnený rovnako ako tuzemský prevod.

Cezhraničná platba je prevod, ktorý nespadá pod ostatné prevody, napríklad prevod do ľubovoľnej krajiny v akejkoľvek mene.

Keďže SEPA prináša harmonizované pravidlá a štandardy, na realizáciu platieb v rámci jednotnej oblasti postačuje jeden účet. Poplatky za prevody sú tiež jednotné. Znamená to, že za prevod v rámci Slovenska a do Nemecka zaplatí klient rovnakú sumu.

Číslo účtu vo formáte IBAN automaticky prideľuje poskytovateľ platobných služieb (banka), u ktorého je otvorený príslušný účet. Informáciu o IBAN-e nájdete v hlavičke každého výpisu z bežného účtu. Overiť IBAN číslo si môžete aj prostredníctvom kalkulačky na internetovej stránke VÚB banky alebo Národnej banky Slovenska. Na výpise rovnako nájdete swiftový kód banky tzv. BIC kód. Swiftový kód VÚB banky je SUBASKBX.

Zobraziť ďalšie otázky a odpovede

10 tipov,
ako si ulahčiť prácu s IBANOM

Zjednodušte si platby s novým formátom čísla účtu.

check

Vytvorte si SEPA inkaso

Zriadˇťe si súhlas na SEPA inkaso pre svojich dodávateľov a o vaše platby sa postaráme my.

check

Požiadajte o elektronické faktúry

Nechajte si zasielať faktúry elektronicky. Číslo účtu v tvare IBAN si môžete skopírovať do Internet bankingu.

check

Plaťte na telefónne číslo

Zjednodušené posielanie platieb do 200 eur na telefónne číslo môžete využiť aj v Mobil bankingu a Internet bankingu bez potreby zadávania IBAN.

Výhody SEPA platieb

 • Jeden časový rámec

  Jasný časový rámec vykonania platby na účet príjemcu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

 • Rovnaké podmienky

  Vykonávanie platieb medzi SEPA krajinami za rovnakých podmienok, ako v rámci vlastnej krajiny.

 • Ochrana účtu

  Zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Autorizácie na inkaso.

Single Euro Payments Area čiže SEPA

je spôsob platby, ktorého cieľom je zrušenie hraníc pre elektronické platobné operácie v eurách. Hlavnou výhodou SEPA je vykonávanie platieb v eurách medzi SEPA krajinami za rovnakých podmienok ako v rámci vlastnej krajiny. Platbu SEPA je možné realizovať len medzi bankami zapojenými do SEPA a v rámci SEPA krajín.

Krajiny SEPA

Sú bezhotovostné platby v rámci SEPA priestoru, ktoré iniciuje platiteľ cez platobný príkaz.



Základnými charakteristikami SEPA prevodu sú:

euro

všetky prevody sú vždy v mene EUR

1 deň

maximálny čas zúčtovania platby je 1 pracovný deň

platba

poplatky za prevody do iných krajín SEPA sú rovnaké ako v rámci SR

Ďalšie charakteristiky
 • dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA
 • klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
 • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
 • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
 • výška prevodu nie je obmedzená
 • na identifikáciu účtov sa používajú IBAN a BIC, ktoré nahrádzajú národné formáty čísla účtu a kódov bánk
 • odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta

SEPA inkaso je služba, ktorá slúži na automatickú úhradu pravidelných platieb, pričom platby zinkasuje príjemca inkasa na základe mandátu, ktorý mu platiteľ udelí.



Základnými charakteristikami SEPA inkasa sú:

euro

platby na inkaso sú vždy v mene EUR

bezpečnosť

účet je zabezpečený voči inkasu na základe požiadaviek klienta

platba

realizácia platby do krajín SEPA je spoplatnená ako v rámci SR

Ďalšie charakteristiky
 • notifikovanie klienta o došlom SEPA inkase zo strany banky pri podmienečne chránenom účte
 • možnosť cezhraničného zrealizovania platby formou inkasa za službu poskytnutú v rámci SEPA krajín
 • SEPA inkaso je na účet príjemcu zúčtované v rovnaký deň, ako bola zúčtované na účte platiteľa

Zmeny pre fyzické osoby

fyzické osoby
 • Zrušenie zadávania BBANu – súčasného formátu čísla účtu pri SEPA platbách.
 • Číslo účtu bude možné zadať len v tvare IBAN. Zle zadané čísla účtu budú viesť k odmietnutiu platby bankou.
 • Fungovanie inkás a platobných kariet zostane nezmenené.

Zmeny pre firemných klientov

firma
 • Klienti používajúci aplikácie elektronického bankovníctva budú musieť pre import súborov SEPA úhrad a SEPA inkás použiť výhradne SEPA XML formáty.
 • Firemní klienti budú povinní komunikovať čísla účtu len vo formáte IBAN.

Pokiaľ si nie ste istí korektnosťou IBAN čísla účtu,
zadajte ho do poľa nižšie a overte si správnosť jeho formátu.

kód krajiny kontrolné číslice kód banky predčíslie základné číslo účtu

Váš IBAN je správny.

SK92 0200 0001 0700 0001 2351

Upozornenie:
Všeobecná úverová banka a.s. zabezpečuje kontrolu správnosti formátu čísla účtu v tvare IBAN podľa špecifík štruktúry účtov jednotlivých krajín, avšak nezodpovedá za celkovú správnosť formátu čísla účtu v tvare IBAN.

Vypočítajte si IBAN formát vášho čísla účtu.

Upozornenie:
Všeobecná úverová banka a.s. zabezpečuje kontrolu správnosti formátu čísla účtu v tvare IBAN podľa špecifík štruktúry účtov jednotlivých krajín, avšak nezodpovedá za celkovú správnosť formátu čísla účtu v tvare IBAN.