Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Ponúkame rýchle a jednoduché financovanie na renováciu, modernizáciu, alebo zvýšenie energetickej úspornosti.

doba splatnosti až 25 rokov

Účet prostriedkov fondu opráv je vedený bez poplatku

Nedočerpanie úveru bez poplatku

Ďalšie informácie

Ďalšie výhody

 • nedočerpanie úveru bez poplatku
 • úver až do výšky 100% realizovanej investície
 • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
 • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
 • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
 • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
 • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku
 • vybavenie úveru už od 3 dní

Jednoduché zabezpečenie

 • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv
 • vinkulácia na Účte prostriedkov fondu opráv vo výške 2-mesačnej splátky istiny úveru
 • vinkulácia poistného plnenia

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKANIA NENÁVRATNÉHO GRANTU VO VÝŠKE 10-15% Z OBJEMU ÚVERU v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolu financovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj!

 

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.