Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Pre správcov bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov ponúkame rýchle a jednoduché financovanie. Poskytnuté prostriedky môžete použiť napríklad na renováciu, modernizáciu, realizáciu rekonštrukčných prác na bytovom dome, alebo zvýšenie jeho energetickej úspornosti.
 

doba splatnosti až 25 rokov

Účet prostriedkov fondu opráv je vedený bez poplatku

úverový účet je vedený bez poplatku

Ďalšie informácie

Ďalšie výhody

 • nedočerpanie úveru bez poplatku
 • úver až do výšky 100% realizovanej investície
 • refundácia už uhradených faktúr do výšky 30% celkovej výšky úveru
 • možnosť refinancovania už poskytnutého úveru v inej banke
 • možnosť výberu anuitného resp. štandardného splácania úveru
 • možnosť výberu variabilnej, resp. fixovanej úrokovej sadzby
 • jednorazové, resp. postupné čerpanie peňažných prostriedkov
 • individuálny prístup pri poskytovaní služieb vedenia účtov a realizácii platobného styku
 • vybavenie úveru už od 3 dní

Jednoduché zabezpečenie

 • bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv
 • vinkulácia na Účte prostriedkov fondu opráv vo výške 2-mesačnej splátky istiny úveru
 • vinkulácia poistného plnenia

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKANIA NENÁVRATNÉHO GRANTU VO VÝŠKE 10-15% Z OBJEMU ÚVERU v prípade, ak je úver financovaný, resp. spolu financovaný z úverovej linky od Európskej banky pre obnovu a rozvoj!

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.