Kontakt Internet banking IB Search ×

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 74

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 17.1.2013 ikona pdf
Súhrnný dokument zo dňa 17.1.2013 ikona pdf
Registračný dokument zo dňa 21.5.2012 ikona pdf

Registračný dokument je aktualizovaný nasledovnými dokumentami

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 30.7.2012 ikona pdf