Kontakt Internet banking IB Search ×

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 67

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 9.12.2011 ikona pdf
Súhrnný dokument zo dňa 9.12.2011 ikona pdf
Registračný dokument zo dňa 20.6.2011 ikona pdf
Registračný dokument je aktualizovaný nasledovnými dokumentami:

 

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 18.8.2011 ikona pdf
Opis cenných papierov zo dňa 2.11.2011 ikona pdf