Kontakt Internet banking IB Search ×

Transparentnosť Zľavy a bonusy Bolestné
Dostanete detailné informácie
o použití každého eura.
Získate zľavu 4,76% za ročnú platbu alebo investičný bonus 25% za každých 5 rokov. Okrem štandardného krytia získate zadarmo bolestné až do 200 €.

Životné poistenie ponúkame v spolupráci s Generali Poisťovňou, a.s.

Čo si môžem poistiť


Detské pripoistenia
 

Sirotský dôchodok

  • Pravidelný mesačný príjem pre dieťa v prípade úmrtia rodiča. Až do 25. roku života.

Závažné ochorenia

  • Kryjeme až 34 najčastejších závažných detských ochorení.

Ošetrovné

  • Príjem, ktorý budete dostávať počas ošetrovania dieťaťa po 11. dni.

Náhrada poistného

  • Pri vašej dlhodobej PN uhrádzame poistné za vás.