Kontakt Internet banking IB Search ×

Auto ako dôkaz, že sa máme lepšie

Analytici VÚB Banky sa preto pozreli na štatistiky z rôznych dostupných zdrojov, ktoré jasne dokazujú, že náš hlad po automobiloch sa stupňuje a nakupujeme viac automobilov ako v krajinách vyspelej Európy. Rast počtu nakupovaných a vlastnených osobných automobilov bude zrejme ešte chvíľu pretrvávať, umožňuje to totiž súčasný ťah slovenskej ekonomiky a priaznivá situácia. Trh práce láme rekordy, rýchlo rastú mzdy, zlepšuje sa spotrebiteľská dôvera.

Preto počet prihlásených, teda zaregistrovaných nových osobných automobilov (kategória M1) sa za posledné tri roky zvýšil o tretinu, zo 72 tisíc (v roku 2014) na novú, historicky najvyššiu úroveň, 96 tisíc (v roku 2017).

Súčasne rastie záujem aj o jazdené autá. Preto sa počet vlastnených automobilov pomerne rýchlo zdvíha. „Vlastníctvo osobných automobilov má na Slovensku dlhodobo rastúci trend - za ostatných desať rokov sa zvýšilo o 60 percent. Kým v roku 2005 sme vlastnili 243 automobilov na tisíc obyvateľov, v roku 2016 to bolo až 390 automobilov, “ zdôraznil Andrej Arady, senior analytik VÚB.

Hlad po autách je najmä v krajinách pod priemerom EÚ

Rýchlejší rast predaja či vlastníctva automobilov na Slovensku nie je nič výnimočné, prejavuje sa aj v okolitých krajinách. Predaje nových áut u susedov v Česku, Maďarsku či Poľsku za ostatné tri roky vzrástli ešte výraznejšie. „Treba však uviesť, že mnohé z týchto krajín v predajoch či vlastníctve áut za Slovenskom zaostávajú, a preto majú priestor na rýchlejšie dobiehanie,“ uviedol Andrej Arady. Výraznejšie rasty ako Slovensko mali predaje áut za posledné tri roky v Česku, Maďarsku aj Poľsku.

Rebríček krajín EÚ podľa dynamiky predaja osobných áut

za posledné tri roky ( 2014 až 2017)

1.Litva             +78%

2. Maďarsko   +72%

3. Rumunsko  +57%

4. Cyprus        +57%

5. Portugalsko            +55%

8. Poľsko       +48%

10. ČR                        +41%

14. Slovensko           +33%

20. Francúzsko          17%

22. Rakúsko   +16%

23. Nemecko +13%

26. Holandsko            +7%

Bohatšie krajiny počet áut nezvyšujú

Možno teda označiť osobné auto za prejav či status ekonomickej sily? Podľa zistení analytikov to platí iba do určitej miery. S rastom životnej úrovne stúpa počet automobilov na počet obyvateľov iba do určitej miery. Deliacou čiarou sa zdá práve priemer životnej úrovne EÚ,“ vysvetľuje Andrej Arady.

Krajiny, vrátane Slovenska a jeho regionálnych susedov, sa nadchádzajú pod priemerom EÚ z pohľadu výkonnosti ekonomiky, vykazujú však vyšší počet automobilov. Naopak krajiny s nadpriemerným výkonom ekonomiky a vysokou životnou úrovňou (štáty s najvyššími hodnotami hrubého domáceho produktu/HDP na obyvateľa) vykazujú stagnujúci či klesajúci počet automobilov. Inak povedané, obyvatelia bohatších krajín už nepociťujú potrebu s rastom životnej úrovne vlastniť aj viac automobilov. Sústreďujú sa skôr na kvalitu či ekologickosť . Prípadne si vyberajú prijateľnejšie formy osobnej dopravy z pohľadu dopadov na životné prostredie.

 • Rakúsko či Nemecko majú o štvrtinu výkonnejšiu ekonomiku ako priemer EÚ (HDP na hlavu), ale vlastnia len okolo 550 áut na tisícku obyvateľov podobne ako Poľsko, ktoré o tretinu za priemerným výkonom EÚ zastáva,
 • osobné auto je hlavným reálnym aktívom u chudobnejších domácností, s rastom bohatstva domácností podiel automobilov v portfóliu aktív klesá,
 • najviac automobilov vlastnia Taliani, Fíni, Malťania,60 áut na sto obyvateľov ,
 • Slovensko je štvrté od konca v rebríčku vlastníctva automobilov v rámci EÚ s 39 autami na sto obyvateľov krajiny,
 • ešte menej áut ako my majú Maďari, len 34 áut na sto obyvateľov,
 • zo stredoeurópskych štátov je najviac áut okrem Poľska v Česku či Slovinsku (okolo hranice 50 na sto obyvateľov).

Slovenské predaje áut majú kam rásť

Slovensko sa ešte stále nachádza výrazne pod deliacou čiarou priemeru EÚ vo výkonnosti

ekonomiky krajiny aj v nasýtenosti vlastníctva áut. Preto dopyt po osobných autách podľa analytikov VÚB ešte má priestor rásť „Sme stále vo fáze „dobiehania“ vyspelých krajín EÚ. K rastu počtu nákupov automobilov zrejme prispeje aj potreba obnovy/omladenia vozového parku. Hoci priemerný vek vozového parku na Slovensku pomerne rýchlo klesá, ešte stále sú autá na Slovensku staršie ako je priemer EÚ,“ doplnil A. Arady.

Priemerný vek automobilov (údaje 2015):

 • v SR je to 13,4 roka
 • na približne rovnakej úrovni sú napríklad Portugalsko, Fínsko, Grécko
 • v ČR a Maďarsku majú autá v priemere 14,5 roka
 • priemer EÚ je 10,7 roka
 • najmladší vozový park je v Luxembursku a Belgicku (priemer menej ako 8 rokov)
 • najstaršie autá má Poľsko s priemerným vekom áut nad 17 rokov

Údaje Štatistického úradu zo začiatku tohto roka potvrdzujú pokračujúci rast predaja motorových vozidiel, tržby maloobchodu s autami narástli za prvé štyri mesiace v stálych cenách medziročne o viac ako 10%, čo je vyššie tempo rastu ako sme zaznamenali predchádzajúce roky.

Dostatok peňazí pomáha odbytu

Rast počtu automobilov podporuje aj dobrá dostupnosť peňazí na ich financovanie. V ponuke sú výhodné úvery aj zaujímavé ponuky lízingových či splátkových spoločností na financovania osobných automobilov. „Osobné motorové vozidlá tvorili na konci minulého roka približne 56% zmlúv  a cca 25% objemu financií poskytnutých spoločnosťou VÚB Leasing v roku 2017,“ zdôraznila Mária Šmajdová, špecialista spoločnosti VÚB Leasing.

Od tohto roka bol do štruktúry VÚB Leasing začlenený aj Q-Car, divízia špecializovaná na financovanie najmä jazdených automobilov, ale aj nových automobilov a motocyklov (divízia bývalej spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.).

Podľa M. Šmajdovej s predajom áut dynamicky rastie záujem o lízing nielen zo strany firiem, ale  aj priamo od spotrebiteľov, fyzických osôb. Firmy zasa čoraz viac prejavujú záujem o Operatívny lízing. „ Spoločnosť VÚB Leasing, a.s., dcérska spoločnosť  VÚB, ponúka klientom banky výhodné financovanie nielen motorových vozidiel, ale aj ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku. VÚB Leasing, a.s. je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá pôsobí na lízingovom trhu už viac ako 25 rokov. Pre Magnifica VÚB klientov ponúka individuálny prístup k spracovaniu ich žiadostí o financovanie. Určite  zaujímavým produktom pre Magnifica klientov je operatívny lízing – je to produkt, ktorý poskytuje klientom komfort,  bezstarostnosť, variabilitu. Vyberiete si vozidlo, splácate mesačne presne stanovenú sumu a len si užívate bezstarostnú jazdu, lebo o servis, pneuservis, diaľničnú známku a pod. sa postará spoločnosť VÚB Leasing. Po cca 2-3 rokoch môžete auto vrátiť a vybrať si opäť nové. Alebo ak ste sa „zamilovali“ do svojho pôvodného auta, tak Vám ho spoločnosť VÚB Leasing odpredá za zvýhodnenú cenu, príp. prefinancuje formou finančného lízingu alebo úveru za zvýhodnených podmienok. 

Samozrejme Magnifica klienti majú u nás aj v prípade finančného lízingu alebo úveru zvýhodnené úrokové sadzby, zvýhodnené poistné sadzby a všetko bez poplatkov .

Pre klientov VÚB je výhodné využiť služby dcérskej spoločnosť VÚB lízing. Magnifica klientov pritom spoločnosť posudzujeme individuálne, čo predstavuje zvýhodnené úrokové sadzby a doplnkové služby ako servis, pneuservisu, diaľničnú známka atď.