Kontakt Internet banking IB Search ×

ANALÝZA TRHOV: V závere roka sa zrejme bude lámať chlieb

Exkluzívne iba pre Vás prinášame ekonomický výhľad na najbližšie tri mesiace, ktorý pripravil analytik VÚB banky Andrej Arady.

TRENDY

Nálada v globálnej ekonomike sa otáča. Vrchol ekonomického cyklu sme už prekonali. To nie je prekvapením. Globálnych rizík ale ostatné obdobie pribúda ako húb po daždi, a tak sentiment klesá hlbšie ako len na úroveň korekcie po boome. Situácia pred nami je veľmi ťažko čitateľná. Najmä preto, že je závislá od politikov. Na jednej strane aktuálne údaje reálnej aktivity poskytujú pomerne priaznivý obraz, na druhej strane rozhovory s podnikmi, rovnako ako prieskumy dôvery nič dobré neprinášajú.  Začnime teda s dátami. Aktuálny štvrťrok ostáva reálna aktivita v našej ekonomike naďalej silná. Detailnejší pohľad ale aj tu ostáva rozpačitý. Slovenská ekonomika je predovšetkým exportne orientovaná. Dopyt zo zahraničia sa však vytráca, silný ostal len v automobilovom odvetví. Nateraz výpadok kompenzujú odvetvia zamerané na domáci dopyt – stavebníctvo a obchod, no je jasné, že keď sa prestane dariť exportu, zamrzne aj domáci dopyt závislý od príjmov z exportných sektorov. Keď prejdeme k subjektívnemu hodnoteniu ekonomickej situácie z pohľadu podnikov, vidíme, že pokles optimizmu trvá už dlho. Celková nálada v slovenskej ekonomike neprestajne klesá už šesť mesiacov. V októbri tak zaznamenala najnižšiu úroveň od apríla 2014. Dôvera klesla vo všetkých sektoroch okrem domácnosti, ktorým praje pracovný trh.

Graf: Trendy ekonomickej aktivity, 3-mesačný kĺzavý priemer medziročného rastu

SLOVENSKO: Ekonomický sentiment v domácej ekonomike

Zamestnanosť v ekonomike zatiaľ pokračuje v solídnom raste nad 2%. Podniky sa čoraz viac obracajú na pracovnú silu zo zahraničia. Počet cudzincov zamestnaných na Slovensku v auguste vzrástol medziročne o 41,5%. Vracajú sa aj Slováci, ktorí krátkodobo pracovali v zahraničí – ostatný rok sa ich vrátilo zhruba 7%. Stále to však nestačí na pokrytie dopytu po pracovnej sile. Nedostatok pracovníkov ostáva kľúčovým limitom výroby tlačiacim na mzdu, ktorá aktuálne, podľa mesačných indikátorov, prekračuje 7%-ný medziročný rast. Záver aktuálneho roka a začiatok toho budúceho na dobrej finančnej situácii domácnosti zrejme nič nezmení. Otázkou ale je, či sa zlá nálada medzi podnikmi aj skutočne odzrkadlí v reálnych dátach, alebo ide len o ich subjektívnu skepsu pri hodnotení situácie. Aktuálne sú totižto objednávky zhruba o 10 percent vyššie ako pred rokom, i keď podobne ako pri produkcii, opäť takmer výhradne len vďaka výrobe áut. Zvyšok roka pomôže celkovému výkonu domácej ekonomiky navyše aj nábeh ďalšej, novej výroby áut z nedávno novootvorených fabrík. Dlhodobo však autá kompenzovať ostatné sektory nevydržia. No a tu sa pozornosť pri snahe vykresliť objektívny pohľad obracia k zahraničiu.

Graf: Ekonomický sentiment v domácej ekonomike

SVET: Vo svojich rukách to majú aj politici

Ak pri zahraničí opäť hodnotíme len aktuálnu ekonomickú aktivitu, nie je dôvod na skepsu. Rast po predošlom boome síce postupne spomaľuje, no nezastavuje sa. Postupne sa totižto znižujú stimuly menových (najmä v USA, či susednom Česku) i fiškálnych politík (najmä v eurozóne). Navyše, podniky narážajú aj na výrobné limity. Predošlý rast prekonával dlhodobo udržateľnú úroveň, a tak musí z kapacitných dôvodov spomaliť. Podniky si však toto spomalenie vysvetľujú veľmi citlivo. Keď sa k tomu nabalia aj riziká plynúce z obchodnej vojny medzi USA a Čínou, stále hroziaceho necivilizovaného odchodu Spojeného  kráľovstva z Európskej únie, fiškálne nezodpovedného Talianska, vyšších cien ropy a denne vyskakujúce politické riziká, ani sa nemožno čudovať, že podniky strácajú optimizmus, napriek aktuálne dobrej situácii. A práve tempo akým strácajú optimizmus je alarmujúce. Fundamentálne ekonomická kríza nie je predo dvermi, kríza dôvery ju však môže dohnať. Nasledujúce mesiace budú preto veľmi dôležité pre stabilizáciu dôvery podnikov. Situáciu majú v rukách politici. Celkovo, menová politika urobila kopu roboty, aby čo najviac vyhladila ekonomický cyklus, najmä, aby teda zabránila fáze recesie. Na pozitívnej vlne sa ale zviezli predovšetkým extrémistickí politici, ktorí nám zarobili na slušné problémy.

Ekonomika potrebuje triezvejší prístup talianskej vlády, pokrok pri vyjednávaní brexitu (keď už sme sa vydali touto nezmyselnou cestou) a triezvejší pohľad USA k zahraničnej politike. Inak bude 4%-ný rast slovenskej ekonomiky, na ktorý máme aktuálne dobre našliapnuté, nasledujúci rok utópiou.

Graf: PMI index – nálada podnikov po regiónoch