Kontakt Internet banking IB Search ×

Nové Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a záruky

Dňa 24. 05. 2017 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky.

Dňa 24. 05. 2017 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky  pre úvery a nové Všeobecné obchodné podmienky pre záruky poskytované firemným klientom banky, ktoré sú zverejnené v časti Obchodné podmienky - Komerčné úvery