• Žiadny návrh

Prémiový vklad

Prémiový vklad prináša garanciu základného úroku a k nej možnosť získania bonusového úroku.

Limitovaná možnosť otvorenia Prémiového vkladu

Prémiový vklad V. a Prémiový vklad VI. si môžete zriadiť počas uvádzacej doby od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 alebo do vypredania emisie, t. j. do dosiahnutia celkového limitu vkladov v objeme 15 miliónov EUR pre každú emisiu.

Predchádzajúce emisie (Prémiový vklad I. až Prémiový vklad IV.) už nie je možné zriadiť. Bližšie informácie pre Prémiové vklady sú uvedené v Špeciálnych obchodných podmienkach vkladového účtu Prémiový vklad*, platných pre konkrétnu emisiu.  

* Produkt je určený na držbu až do určeného dátumu splatnosti (pre Prémiový vklad V. do 30. 6. 2024 a pre Prémiový vklad VI. do 30. 6. 2025). Produkt je možné ukončiť aj predčasne, ale len v celej sume vkladu a k 20. dňu v kalendárnom mesiaci. Klient v takom prípade stráca nárok na vyplatenie základného úroku a bonusového úroku, ktoré sa ešte nestali splatnými. Dodatočne k tomu pri predčasnom ukončení znáša klient náklady vo výške 4 % z objemu vkladu (pokuta za predčasný výber).


Úroková sadzba

Okrem garantovaného základného úroku za celé obdobie trvania viazanosti Prémiového vkladu môžete navyše získať aj bonusový* úrok. 

Pre Prémiový vklad V. je základný úrok vo výške 2,20 % p. a.,
Pre Prémiový vklad VI. je základný úrok vo výške 2,30 % p. a.
Bonusový úrok pre obe emisie je 1,00 % p. a. 

* Nárok na získanie bonusového úroku závisí od vývoja výmenného kurzu menového páru EUR/CZK. V prípade splnenia podmienok na bonusový úrok v zmysle Špeciálnych obchodných podmienok vkladového účtu pre Prémiový vklad V., resp. pre Prémiový vklad VI. bude bonusový úrok vyplatený kvartálne. 

 

Minimálna celková investícia už od 5 000 €

Vkladaná suma môže byť iba v násobkoch celých 10 EUR a zároveň vklad musí byť na účet vložený iba v deň zriadenia Prémiového vkladu.

 

Ďalšie informácie

  • Štruktúrovaný vklad so štandardnou dobou viazanosti pre Prémiový vklad V. od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 a pre Prémiový vklad VI. od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025.
  • Úročenie vkladu už od dátumu zriadenia (t. j. počas uvádzacej doby viazanosti) Prémiového vkladu.
  • Garancia vyplatenia celého vkladu a garantovaného úroku v prípade dodržania doby viazanosti.
  • Možnosť zriadenia viacerých Prémiových vkladov.
  • Vstupný poplatok len vo výške 0,20 % z celkového vkladu je hradený samostatne.
  • Poplatok za predčasné zrušenie je 4 % z objemu vkladu a odúčtuje sa z vyplateného vkladu, zároveň pri výbere pred splatnosťou strácate nárok na úroky, ktoré ešte neboli vyplatené. Zrušenie účtu je možné iba v 20. deň v kalendárnom mesiaci a len v celej sume vkladu, nie je možné vybrať len časť vkladu.
  • Vklad je chránený Fondom ochrany vkladov.
  • Po uplynutí celkovej doby viazanosti sa Prémiový vklad automaticky stáva vkladovým účtom s 1-mesačnou viazanosťou.
  • Na Prémiový vklad nie je možné vykonávať dodatočné vklady.

Užitočné odkazy

Úrokové sadzby

Zistiť viac

Cenník

Zistiť

Všeobecné obchodné podmienky

Zistiť viac

Fond ochrany vkladov

Zistiť viac

Ochrana investora

Zistiť viac
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.