VÚB Banka

Kontakt Internet banking IB Search ×

Kontakt

Martina Slezáková

Vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť

+421 2 5055 2593 

csr@vub.sk

Petra Rímešová

Špecialista marketingovej komunikácie

+421 2 5055 2208 

csr@vub.sk