Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

I. Dôchodkové poistenie (Sociálna poisťovňa)

II. Starobné dôchodkové sporenie (VÚB Generali)

III. Doplnkové dôchodkové sporenie (ING Tatry - Sympatia)

Aký finančný produkt si však vybrať z takej širokej ponuky? Odpoveďou je pre Vás Starobné dôchodkové sporenie od VÚB Generali dss alebo Doplnkové dôchodkové sporenie od ING Tatry – Sympatia.

Ako funguje II. dôchodkový pilier?

Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie (ide o súčasť dôchodkového poistenia) poistné Sociálnej poisťovni vo výške 18 %.

V prípade zapojenia sa do II. piliera budú odvody vyzerať nasledovne:

13,75 %

Sociálna poisťovňa

 

4,25 %

DSS

 

Úspory sú vlastným majetkom sporiteľa, evidované na osobnom dôchodkovom účte Úspory sa počas fázy sporenia a aj počas prvých 7 rokov výplaty doživotného dôchodku môžu dediť - táto možnosť nie je v 1. pilieri DSS peniaze sporiteľov zhodnocuje, aby bol dôchodok čo najvyšší
Možnosť voľby investičnej stratégie, možnosť sporenia v garantovanom dôchodkovom fonde Peniaze sú v bezpečí
Na činnosť VÚB Generali d.s.s., a.s. dohliada Národná banka Slovenska a Depozitár
Možnosť platiť dobrovoľné príspevky

UZAVRIEŤ ZMLUVU

 

A prečo práve MY?

 • Kvalitné riadenie a správa
  Zvyšujeme svoj trhový podiel.
 • Výborné výsledky dôchodkových fondov
 • Spravujeme 4 dôchodkové fondy
 • Najširšia poradenská sieť
  Zmeny možné realizovať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky a Generali Poisťovne.
 • Elektronický prístup na svoj osobný dôchodkový účet
 • Dôchodok v mobile cez mobilnú aplikáciu

Najčastejšie kladené otázky

V koľkých fondoch môže mať sporiteľ investované svoje úspory?

V jednom alebo v dvoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Aká je povinná doba starobného dôchodkového sporenia pre vznik nároku na dôchodok z II. piliera?

Minimálna doba sporenia nie je určená.

Kedy môže sporiteľ zmeniť svoj dôchodkový fond?

Kedykoľvek podľa vlastného uváženia, vo veku 52 a viac rokov je povinný dodržať zákonom stanovený minimálny podiel úspor v dlhopisovom garantovanom fonde.

Čo treba urobiť, ak chce sporiteľ zmeniť DSS?

Uzatvoriť zmluvu o sds s novou DSS a priložiť k nej akceptačný list, o vydanie ktorého požiada klient v Sociálnej poisťovni.

Čo znamená optimalizovaný produkt?

 • Môžete získať príspevok od Vášho zamestnávateľa, ktorý je zväčša v rovnakej výške, akou si prispievate Vy. Veď na ktorý iný produkt Vám prispieva aj Váš zamestnávateľ? Navyše pre zamestnávateľa je príspevok na Vašu zmluvu odpočítateľným nákladom z jeho dane.
 • Vyberte si z troch Doplnkových dôchodkových fondov. Zvoľte si stratégiu, ktorá Vám najviac vyhovuje a ak sa Vaše preferencie zmenia, fond zmeníte tiež, a to bez poplatku.
 • Poberanie finančných prostriedkov nebolo nikdy také rozmanité. Poberajte pravidelné dôchodkové dávky, požiadajte o jednorazové vyrovnanie alebo odstupné. Navyše dôchodkové dávky bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú. (Nárok a spôsob výplaty určuje príslušný dávkový plán TU)
 • Maximálna ochrana Vašich prostriedkov. Počas celej doby sú Vašim majetkom a zároveň dedičné. A to celé pod dohľadom NBS.

Ako zistím, či prispieva aj môj zamestnávateľ?

Ak má Váš zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING Tatry – Sympatia je na to oprávnený. Výška jeho príspevku zväčša predstavuje konkrétne percento z Vašej hrubej mzdy (presnejšie z vymeriavacieho základu mzdy). Informáciu o tom, či Váš zamestnávateľ zmluvu má a teda prispieva, Vám radi poskytnú naši zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Chcem vedieť viac.

Naši zamestnanci Vás radi privítajú na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. a vysvetlia podmienky produktu ako aj spôsob ako od zamestnávateľa žiadať príspevky na Vašu zmluvu. Všetky informácie Vám poskytneme aj na infolinke: 0850 123 000.


Najčastejšie kladené otázky

Čo znamená optimalizovaný produkt?

Znamená to, že môžete získať príspevok od Vášho zamestnávateľa, ktorý je zväčša v rovnakej výške, akou si prispievate Vy. Navyše pre zamestnávateľa je príspevok na Vašu zmluvu odpočítateľným nákladom z jeho dane.

Ako mám v prípade záujmu postupovať?

Vyberte si z troch Doplnkových dôchodkových fondov. Zvoľte si stratégiu, ktorá Vám najviac vyhovuje a ak sa Vaše preferencie zmenia, fond zmeníte tiež, a to bez poplatku.

Môžete poberať pravidelné dôchodkové dávky, požiadať o jednorazové vyrovnanie alebo odstupné. Navyše dôchodkové dávky bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú. (Nárok a spôsob výplaty určuje príslušný dávkový plán TU)

Vaše prostriedky sú v maximálnom bezpečí. Počas celej doby sú Vaším majetkom a zároveň dedičné. A to celé pod dohľadom NBS.

Ako zistím, či prispieva aj môj zamestnávateľ?

Ak má Váš zamestnávateľ uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s ING Tatry – Sympatia, je na to oprávnený. Výška jeho príspevku zväčša predstavuje konkrétne percento z Vašej hrubej mzdy, presnejšie z vymeriavacieho základu mzdy.

Informáciu o tom, či Váš zamestnávateľ zmluvu má a teda prispieva, Vám radi poskytnú naši zamestnanci na ktorejkoľvek pobočke VÚB.

Kde získam viac informácií o ponuke?

Naši zamestnanci Vás radi privítajú na ktorejkoľvek pobočke VÚB, a.s. a vysvetlia podmienky produktu ako aj spôsob ako od zamestnávateľa žiadať príspevky na Vašu zmluvu. Všetky informácie Vám poskytneme aj na infolinke: 0850 123 000.