Kontakt Internet banking IB Search ×

So Službou Kontakt máte bezprostredný prístup k vašim účtom, vybraným službám a zadávaniu bankových operácií v spojení s profesionálnym poradenstvom. Služba Kontakt je Vám k dispozícii 24 hodín denne z ľubovoľného miesta na Slovensku alebo v zahraničí na telefónnom čísle:

v rámci SR 0850 123 000, 
zo zahraničia +421 248 555 970


 

 • možnosť získať informácie o produktoch, úrokových sadzbách, kurzovom lístku a cenníku,
 • poradenstvo pre produkty a služby poskytované bankou.

Ak využívate Nonstop banking získavate aj ďalšie výhody aj bez potreby dátového pripojenia:

 • zriadenie a úprava vybraných produktov cez telefón bez potreby návštevy pobočky,
 • možnosť realizovať platobné príkazy,
 • nastaviť SMS/emailové upozornenia, nastaviť limity na bezpečnostných prvkoch a platobných kartách.

Účty a Platby

 • zadanie jednoduchého platobného a zahraničného platobného príkazu, trvalých a automatických prevodov a nastavenie inkasa
 • zistenie aktuálneho zostatku a pohybov na účte
 • zaslanie potvrdení o platbách na email klienta
 • nastavenie výpisov k účtu
 • modifikácia účtov (tj.úprava účtu podľa potrieb klienta)

Platobné karty

 • blokácie platobných kariet
 • deaktívácia a aktivácia platobných kariet
 • informácie o transakciách realizovaných platobnými kartami
 • nastavenie notifikácií k platobným kartám
 • nastavenie limitov platobných kariet
 • vydanie platobnej karty

Úvery

 • uzatvorenie zmluvy k VÚB pôžičke cez telefón
 • uzatvorenie zmluvy k Flexidebetu cez telefón
 • uzatvorenie zmluvy ku kreditnej karte

Služby pre Vás

 • poradenstvo a pomoc
 • blokovanie
 • bezpečnosť
 • nahlásenie hotovostných a zmenárenských operácií
 • potvrdenia ku produktom a službám bez návštevy pobočky
 • cestovné poistenie a poistenie osobných veci
 • dohodnutie stretnutia na pobočke banky

Službu Kontakt môžete získať na ktorejkoľvek pobočke alebo cez webový formulár zriadením služby Nonstop Banking, ktorého je súčasťou. Zriadenie služby Nonstop Banking je zadarmo a nie je podmienené využívaním iného produktu banky. Zriadením služby Nonstop Banking získavate automaticky a zadarmo prístup ku všetkým službám Nonstop Banking:

 • Internet Banking
 • Mobil banking
 • Služba Kontakt
 • e Platby

Do služby Kontakt sa klient prihlasuje prostredníctvom:

 • identifikačného čisla (ID)
 • vybraných pozícií z Hesla
 • v druhom kroku klient potvrdzuje prihlásenie jedným z bezpečnostných prvkov SMS autorizácia, Mobilný PIN, Mobilný Token alebo Token