Kontakt Internet banking IB Search ×

Token

Je zariadenie na autorizáciu operácií. Prepíšete doň kód z potvrdzovacej obrazovky a zadáte PIN. Token následne vygeneruje 8 miestny kód, ktorý prepíšete naspäť do príslušného poľa.

Odporúčame ho klientom, ktorí vykonávajú transakcie s vysokými limitmi a nepostačuje im limit na SMS autorizáciu alebo pri ceste do zahraničia bez možnosti využitia dátového pripojenia.

Dynamické vyhodnocovanie rizika

Prebieha počas celej práce s Internet bankingom. Na základe porovnávania dát systém rozhoduje, či je potrebná dodatočná autorizácia. Pre klienta to znamená jednoduchšiu a rýchlejšiu prácu s Internet bankingom a zároveň vyššiu bezpečnosť.

Odporúčame ho klientom, ktorí vykonávajú transakcie s vysokými limitmi a nepostačuje im limit na SMS autorizáciu alebo pri ceste do zahraničia bez možnosti využitia dátového pripojenia.