Kontakt Internet banking IB Search ×

 

SMS autorizácia umožňuje potvrdzovať aktívne operácie pomocou 5 znakového alfanumerického kódu. SMS je zasielaná vždy po vyžiadaní na vaše bezpečnostné telefónne číslo. Bezpečnostné telefónne číslo si môžete zmeniť kedykoľvek vo svojom Internet bankingu. Denný limit bezpečnostného prvku je až do výšky 50 000 EUR.

Výhody SMS autorizácie

 • vysoká miera zabezpečenia,
 • jednorazový kód je platný len pre práve vykonávanú operáciu a časová platnosť kódu je obmedzená na 3 minúty,
 • vysoký denný limit: 50 000 EUR/ deň,
 • možnosť využívania SMS autorizácie aj na vybraných zahraničných predvoľbách krajín.

 

Mobilný PIN predstavuje štvormiestny numerický kód, ktorý si volíte sám pri aktivácii aplikácie Mobil banking. Tento bezpečnostný prvok slúži na prihlasovanie a autorizovanie operácií v službách Internet banking, a na telefonickom centre Kontakt a v mobilnej aplikácii Mobil banking. Mobilný PIN je viazaný na aktivovanú mobilnú aplikáciu Mobil banking nainštalovanú v mobilnom zariadení s podporovaným operačným systémom. Výška limitu bezpečnostného prvku môže byť neobmedzená.

Pre mobilné telefóny s operačným systémom iOS od verzie telefónu 5S a vyššie si môžete k Mobilnému PINu aktivovať aj prihlásenie pomocou TouchID.

POZOR!

Pre autorizáciu prostredníctvom Mobilného PINu je potrebné, aby ste mali vo svojom smartfóne nainštalovanú novú mobilnú aplikáciu. Ak nemáte smartfón s podporovaným operačným systémom a máte nainštalovanú staršiu verziu mobilnej aplikácie, môžete Mobilný PIN využívať iba na prihlasovanie do mobilnej aplikácie Mobil banking.

Výhody mobilného PINu

 • novinka v oblasti bezpečnostných prvkov
 • jednoduché a rýchle overovanie, nie je potrebné nič prepisovať
 • súčasťou mobilnej aplikácie Mobil banking – nie je potrebné inštalovať ďalšiu aplikáciu

Pre využívanie Mobilného PINu potrebujete:

 • mobilný telefón s operačným systémom Android 4 a viac, iOS 8 a viac, Windows Phone 8.1 a viac
 • dátové pripojenie
 • nainštalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu Mobil banking

 

Umožňuje potvrdzovať operácie v Internet bankingu, webovej aplikácii Mobil banking a telefonicky cez službu Kontakt. Operáciu potvrdíte tak, že do Tokenu prepíšete 6 miestny numerický kód zobrazený na potvrdzovacej obrazovke pri autorizácii operácie a zadáte PIN. Token následne vygeneruje 8 miestny numerický kód, ktorý prepíšete späť do príslušných polí na tej istej potvrdzovacej obrazovke.

Token odporúčame klientom, ktorí vykonávajú transakcie s vysokými limitmi a nepostačuje im limit na SMS autorizáciu alebo pri ceste do zahraničia bez možnosti využitia dátového pripojenia.

Viac informácií o používaní Tokenu nájdete v manuáli Príručka aktivácie a používania Tokenu.

Výhody Tokenu

 • vysoká miera zabezpečenia,
 • jednorazový kód je generovaný Tokenom a je platný len pre vykonávanú operáciu,
 • vysoký denný limit: možné nastaviť až neobmedzený limit,
 • je chránený PIN kódom, ktorý si volíte sám,
 • nevyžaduje internetove pripojenie.

 

Mobilný Token je aplikácia v mobilnom telefóne, ktorá umožňuje potvrdzovať aktívne operácie zadaním 8-miestneho numerického kódu zobrazeného na jeho displeji. Mobilný Token je chránený PIN kódom, ktorý si nastavíte pri aktivácii Mobilného Tokenu.

Mobilný Token odporúčame klientom, ktorí potrebujú vykonávať transakcie s vysokými limitmi a nepostačuje im limit na SMS autorizáciu alebo pri ceste do exotických krajín.

Ako si nainštalovať a aktivovať aplikáciu Mobilný Token?

Viac informácií o používaní Mobilného Tokenu nájdete v manuáli Sprievodca aktiváciou a používaním.

Výhody Mobilného Tokenu

 • možnosť nastavenia až neobmedzeného limitu,
 • jednoduchá obsluha aplikácie, moderný dizajn,
 • vysoká miera zabezpečenia,
 • Ochrana PIN kódom, ktorý si sami zvolíte

 

Heslo

Bezpečnostný prvok, ktorý slúži na prihlásenie sa do aplikácií služby Nonstop bankingu s výnimkou mobilnej aplikácie Mobil banking.
Heslo vám zašleme na vybrané telefónne číslo alebo email pri zriadení služby Nonstop banking na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo následne aj cez Službu Kontakt. Heslo si môžete zmeniť kedykoľvek cez službu Internet banking. Je to 8 - 24 miestny bezpečnostný prvok potrebný na prihlásenie do služieb Nonstop bankingu s výnimkou služby Automatický hlasový systém (IVR).

 

 

Najčastejšie kladené otázky

Ako si zriadim, zmením a zruším SMS autorizáciu?

 • zriadenie, zmena alebo zrušenie bezpečnostného prvku je bezplatná a je online,
 • zmenu telefónneho čísla pre SMS autorizáciu môže klient vykonať cez Internet banking alebo cez službu Kontakt
 • zrušenie tohto bezpečnostného prvku je možné v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, podmienkou zrušenia SMS autorizácie je, že musíte zároveň vlastniť bezpečnostný prvok Token alebo Mobilný Token.

Ako potvrdím operácie pomocou SMS autorizácie?

 • Autorizačný kód si vyžiadate na potvrdzovacej stránke s vykonávanou operáciou.
 • Autorizačný kód Vám bude zaslaný až po stlačení tlačidla Vyžiadať SMS kód.
 • Skontrolujete si obsah SMS správy.
 • Do textového poľa zadáte 5 miestny autorizačný kód z SMS.
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie operácie.

Aké sú podporované zahraničné predvoľby krajín pre bezpečnostné telefónne číslo pre SMS autorizáciu?

+1, +27, +30, +31, +32, +33, +34, +351, +352, +353, +354, +357, +358, +359, +36, +370, +371, +380, +381, +385, +386, +387, +39, +40, +41, +420, +423, +43, +44, +45, +46, +47, +48, +49, +61, +7, +852, +86, +965, +966, +971, +972

Ako si zriadim alebo deaktivujem Mobilný PIN?

Mobilný PIN si zriaďujete sám pri aktivácii mobilnej aplikácii Mobil banking. Na jeho využívanie je potrebné mať nainštalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu Mobil banking vo svojom smartfóne s podporovaným operačným systémom a dátovým pripojením.
Mobilný PIN sa automaticky zneplatní deaktiváciou mobilnej aplikácie Mobil banking, kliknutím na možnosť Deaktivovať aplikáciu alebo vo svojom Internet bankingu, v časti Nastavenie.

Ako si zriadim, zruším alebo zablokujem Token?

O zriadenie alebo zrušenie Tokenu môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Podmienkou zrušenia Tokenu je, že vlastníte bezpečnostný prvok SMS autorizácia alebo Mobilný Token.
Blokovanie tohto bezpečnostné prvku je možné v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo cez službu Kontakt.

Akým spôsobom môžem autorizovať operácie prostredníctvom Tokenu?

 • Podľa inštrukcií na potvrdzovacej stránke aplikácie s vykonávanou operáciou zvolíte na svojom Tokene jednu z možností Vstup, Platba alebo Podpis.
 • Opíšete 6-miestny numerický kód zobrazený na danej obrazovke aplikácie do svojho Tokenu.
 • Svoje zadanie potvrdíte v Tokene PIN kódom.
 • Token zobrazí na displeji 8-miestny numerický kód, ktorý opíšete do polí na obrazovke aplikácie Jednorazový kód z Tokenu.
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie operácie na obrazovke.

Ako si môžem zriadiť, zrušiť alebo zablokovať Mobilný Token?

Vyžiadanie a aktiváciu Mobilného Tokenu realizujete prostredníctvom služby Internet banking.
Deaktivacia Mobilného Tokenu je možná priamo v Mobilnom Tokene v časti Nastavenia.  Deaktivácia je tiež možná cez Internet banking alebo cez službu Kontakt.

Akým spôsobom môžem potvrdiť operácie pomocou Mobilného Tokenu?

 • Otvorte si aplikáciu Mobilný Token a naskenujte QR kód z obrazovky Internet bankingu
 • Ak máte problém s naskenovaním QR kódu, kliknite na link pre vygenerovanie 16-miestneho kódu, ktorý opíšte do Mobilného Tokenu
 • V ďalšom kroku zadajte do Mobilného Tokenu svoj 4-miestny PIN kód
 • Mobilný Token následne zobrazí na displeji 8-miestny kód, ktorý je platný 3 minúty. Opíšte ho do Internet bankingu do poľa Zadajte kód z aplikácie
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla Pokračovať v Internet bankingu

Ako si zmením limit na bezpečnostnom prvku?

 • Zníženie limitu je možné bez obmedzenia cez Internet banking, službu Kontakt alebo osobne na pobočke.
 • Zvýšenie limitu cez Internet banking alebo službu Kontakt je možné maximálne do výšky limitu iného vlastneného bezpečnostného prvku, ktorým zmenu limitu potvrdzujete. Osobne na pobočke je to možné až do bankou povolenej maximálnej výšky.