• Žiadny návrh
ARTICLE

Learn more about Fintech

Fintech, from "Fin" finance and "Tech" technology, indicates the digital development of the banking and financial system. Today, it is the sector of the financial economy that records the most important growth, an integral part of the structural change that is affecting the global economy.

19/05/2022

Dobrodružná hra, ktorá pritiahne deti do prírody, záchrana vtákov a živočíchov, ktoré strácajú domov kvôli obnove hradu, čistenie a obnova horských prameňov v Malej Fatre – to je niekoľko príkladov užitočných  projektov, ktoré získali na konci roku podporu z nášho programu Envirogranty. Z našej Nadácie VÚB sme tak už po tretíkrát podporili občianske združenia a  ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života. Komisia odborníkov vybrala osem projektov s očakávaným najväčším dopadom, medzi ktoré putovali granty v celkovej výške 50-tisíc eur. 

Od nového roku tak môžu rozbehnúť svoje iniciatívy zamerané na boj proti narastajúcej strate biodiverzity či rozvoj harmonického vzťahu prírody a cestovného ruchu tieto organizácie:

  • Združenie Slatinka (Zvolen) – Združenie zmapuje údolie rieky Slatina a identifikuje lokality, kde bude s dobrovoľníkmi realizovať opatrenia na podporu biodiverzity. S cieľom osvety o hodnotách územia usporiada verejné vychádzky, osadí informačné tabule a vytvorí novú kampaň – lokálnu značku pre prírodný turizmus Riekoles.

  • STEFANI n.o. (Žarnovica) – Projekt vytvorí dobrodružnú hru pre deti v areáli Pekného lesa, ktorej zmyslom je vrátiť ich do prírody a budovať v nich úctu k nej i k sebe navzájom. Účelom hry je aj terapia energiou z prírody a získavanie zážitkov, aké deti inde nezažijú. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie centra agroturizmu, ktoré bude v danom kraji jedinečné.

  • Rodičia a priatelia ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach – Iniciátori projektu majú plán zorganizovať medzinárodný filmový KLÍMAedu festival. Jeho podstatou je tvorba školských filmov na tému klimatickej krízy, ktoré vytvoria deti vo viacerých krajinách, a ich následné uvedenie a ocenenie. Projekt pomôže zvýšiť aj povedomie o tom, ako aktívne chrániť lokálnu biodiverzitu.

  • Správa mestskej zelene v Košiciach – Podporený projekt sa dotkne 7 mestských častí Košíc, a to najmä výsadbou nových stromov, kríkov, premenou sterilných zelených pásov na kvetinové ostrovy, rozmiestnením úkrytov pre vtákov, netopiere a ďalšie drobné cicavce. Jeho cieľom je aj osveta, ktorá povedie k opusteniu zlých návykov, napríklad zimného prikrmovania vtákov.

  • OZ HORAL RIVER (Žilina) – Združenie má dlhoročné skúsenosti v čistení a obnove zanedbaných horských prameňov v Malej Fatre. Miestni dobrovoľníci chcú vyčistiť a obnoviť ďalšie pramene a k tomu vytvoria turistický náučný chodník Kuneradské studničky, ktorý ich bude všetky spájať. Výsledok ich práce ocenia nielen turisti, ale aj lesná zver a celý lesný ekosystém v regióne.

  • OZ Castrum Thorna (Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie) – Kvôli obnove hradu Turňa sa začali z tohto miesta vytrácať živočíchy, ktoré obývali jeho dutiny a praskliny. V projekte budú do múrov zakomponované náhradné úkryty pre dážďovníky a netopiere, budú vytvorené chránené liahniská pre jašterice, na múry budú vysadené skalničky a živné rastliny pre vzácne motýle.

  • OZ Naše Zálesíčko (Zálesie, okres Senec) – Združenie chce prinavrátiť meandru Malého Dunaja pri Bratislave naturálny charakter, s týmto zámerom realizuje opatrenia na zadržiavanie vody v krajine. Súčasťou projektu je aj vybudovanie malého dreveného móla a dosadenie pôvodných drevín lužného lesa, obnova brehového porastu a podpora tradície zberu byliniek.

  • CEEV Živica (Zaježová, okres Zvolen) – OZ chce vybudovať poznávací ekochodník vo vulkanickom pohorí Javorie, ktorý prehĺbi zážitok návštevníkov z ich pobytu v prírode. V rámci projektu Umenie zaježovského lesa ich budú sprevádzať vizuálne, akustické či dotykové inštalácie land-artovej tvorby, na rozvoji ktorých sa budú môcť i sami priamo podieľať.

Veríme, že tieto projekty nielen prospejú samotnej prírode a životnému prostrediu, ale budú tiež fungovať ako inšpirácia. Prajeme si, aby sa vďaka ich príkladu ľudia po celom Slovensku rozhodli myslieť a konať ekologickejšie, a tiež aby sa k tomuto celospoločenskému hnutiu pridali aj ďalšie firmy svojimi zdrojmi a zmenou vlastného správania.

Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.