• Žiadny návrh

Poistenie ochrany práv (DAS)

Poistenie ochrany práv (DAS)

poskytuje nárok klienta na právnu pomoc pri ochrane a presadzovaní jeho oprávnených právnych záujmov a hradí účelne vynaložené náklady s tým spojené. Výhody poistenia ochrany práv je možné využiť v prípadoch, ak vznikne niektorý z nižšie uvedených problémov v súvislosti s vozidlom:

  • nárok na náhradu škody
  • udalosť súvisiaca s trestným, priestupkovým a správnym právom
  • zmluvný spor
  • iné spory
  • právne poradenstvo
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.