Kontakt Internet banking IB Search ×

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 73

Prospekt cenného papiera sa skladá z nasledovných samostatných dokumentov:

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 22.8.2012
Súhrnný dokument zo dňa 22.8.2012
Registračný dokument zo dňa 21.5.2012
Príloha 1

Registračný dokument je aktualizovaný nasledovnými dokumentami:

Dokument PDF
Opis cenných papierov zo dňa 30.7.2012
Príloha 1