Kontakt Internet banking IB Search ×

Prospekty cenných papierov

Oznam

V súlade s §122ya ods.4 zákona č.483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VUB, a.s., oznamuje, že do svojho registra krytých dlhopisov zapísala hypotekárne záložné listy vydané pred 1.1.2018 a tieto sa odo dňa zápisu považujú za kryté dlhopisy. Zoznam emisií HZL zapísaných do registra krytých dlhopisov je dostupný tu.

Ponukový program

Ponukový program v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 5 000 000 000 EUR s dobou trvania programu 10 rokov je popísaný v Základnom prospekte.

V rámci Ponukového programu boli vydané nasledovné emisie: 

Emisia I S I N

Dátum vydania

Dátum splatnosti

Kryté dlhopisy VÚB, a.s., 1 SK4120014168 26.6.2018 26.6.2023
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 95 SK4120013251 26.9.2017 26.9.2022
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 94 SK4120012824 27.4.2017 27.4.2027
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 93 SK4120012469 18.1.2017 18.1.2024
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 92 SK4120011792 27.6.2016 27.6.2019
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 91 SK4120011529 séria 01 21.3.2016 21.3.2023
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 90 SK4120011149 séria 01  29.10.2015 29.10.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 89 SK4120011065 séria 01 29.09.2015 29.09.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 88  SK4120011040 séria 01  11.09.2015  11.09.2020 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 87  SK4120010794 séria 01  09.06.2015 09.06.2025 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 86  SK4120010646 séria 01 27.04.2015  27.04.2020 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 85  SK4120010364 séria 01  14.11.2014  14.11.2029 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 84  SK4120010182 séria 01  29.09.2014  30.09.2019
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 83  SK4120010141 séria 01 28.07.2014  28.07.2019
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 82 SK4120010042 séria 01  16.06.2014  16.12.2020
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 81  SK4120009887 séria 01  27.03.2014  27.03.2024 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 80  SK4120009879 séria 01  27.03.2014 27.03.2021

Dlhopisom vydávaným v rámci Ponukového programu bol agentúrou Moody's pridelený dlhodobý rating Aa2 (Jún 2015).

Na získanie ucelených informácií o Emitentovi a o ponuke Dlhopisov sa Konečné podmienky a Súhrnný dokument musia čítať spoločne so Základným prospektom vrátane jeho neskorších Dodatkov. Potenciálni investori by mali pozornosť venovať najmä kapitole „II. RIZIKOVÉ FAKTORY“ Základného prospektu a starostlivo zvážiť tam uvedené rizikové faktory a ostatné investičné úvahy pred uskutočnením rozhodnutia investovať do Dlhopisov.

Dlhopisy vydané mimo Ponukového programu

Emisia I S I N  Dátum vydania  

Dátum splatnosti

Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 79  SK4120009846 séria 01  24.03.2014  24.09.2020 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 78  SK4120009820 séria 01  03.03.2014 03.03.2020 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 77  SK4120009259 séria 01  20.06.2013  20.06.2018 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 76  SK4120009101 séria 01  22.04.2013  22.04.2018 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 75 SK4120009093 séria 01  05.04.2013  05.04.2019
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 74  SK4120008939 séria 01  16.01.2013  15.12.2023 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 73  SK4120008624 séria 01  11.07.2012 11.07.2022 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 72  SK4120008608 séria 01  21.06.2012  21.06.2027 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 67  SK4120008228 séria 01  29.11.2011 29.11.2030 
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 62 SK4120008004 séria 01   28.07.2011   28.07.2018  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 43  SK4120006271 séria 01   26.09.2008   26.09.2025  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 36  SK4120005893 séria 01   31.03.2008   31.03.2020  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 31  SK4120005679 séria 01  29.11.2007   29.11.2037
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., XXX.  SK4120005547 séria 01  05.09.2007  05.09.2032  
Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., XX.  SK4120004946 séria 01   09.03.2006 09.03.2021 

Investičné certifikáty

Emisia  I S I N   Dátum vydania  

Dátum splatnosti  

Investičné certifikáty VÚB, a.s., 2018           SK5110000406 séria 01  29.6.2015             29.6.2018 

 

Stiahnite si Adobe Reader
Dokumenty na stiahnutie sú zverejnené vo formáte PDF. Na ich zobrazenie je potrebný program Adobe Reader od spoločnosti Adobe, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU.