Kontakt Internet banking IB Search ×

Nadlimitné operácie v inej mene ako je mena účtu

Operácie v inej mene ako je mena vášho účtu spracováva VÚB banka s kurzami podľa platného kurzového lístka, ak nemáte s bankou uzatvorenú zmluvu o FX obchodoch. 
Kurzový lístok je zverejnený na internetovej stránke www.vub.sk, príp. si ho môžete prezrieť priamo cez služby elektronického bankovníctva Internet banking, biznis banking alebo MultiCash. V prípade, ak platný kurzový lístok nemáte k dispozícii, s požiadavkou na informáciu o príslušnom aktuálnom kurze sa obráťte na zamestnanca pobočky.

Ak je vaša operácia v hodnote nad limit stanovený bankou, operácia bude spracovaná s použitím individuálneho kurzu. Každý Platobný príkaz sa na účely posúdenia nadlimitnej operácie hodnotí samostatne. Rovnako na vaše požiadanie vás zamestnanec pobočky bude o tomto kurze informovať. 
Aktuálne hodnoty nadlimitných operácií pre jednotlivé meny sú nasledujúce:

Mena  Hodnota 
EUR 30,000.00
AUD 42,000.00
CAD 42,000.00
CHF 38,000.00
CZK 750,000.00
DKK 220,000.00
GBP 26,000.00
JPY 3,500,000.00
HUF 8,000,000.00
NOK 235,000.00
PLN 120,000.00
SEK 270,000.00
USD 43,000.00
HRK 220,000.00
BGN 60,000.00
RON 125,000.00
TRY 70,000.00

platné od 8.8. 2011