Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie pre investorov

Aktuálny prehľad a štruktúru krycieho súboru a krytých dlhopisov ako aj informácie o cieľovom trhu a rating krytých dlhopisov nájdete v dokumentoch nižšie.
 

Rating krytých dlhopisov

Dlhopisom vydávaným v rámci Ponukového programu bol agentúrou Moody's pridelený dlhodobý rating Aa2 (Jún 2015).

Krycí súbor krytých dlhopisov

   
Krycí blok k 30.06.2019
Krycí blok k 31.03.2019
Krycí blok k 31.12.2018
Krycí blok k 30.09.2018
Krycí blok k 30.06.2018
Krycí blok k 31.03.2018
Krycí blok k 31.12.2017
Krycí blok k 30.09.2017 
Krycí blok k 30.06.2017     
Krycí blok k 31.03.2017 
Krycí blok k 31.12.2016 
Krycí blok k 30.09.2016 
Krycí blok k 30.06.2016     
Krycí blok k 31.03.2016 

Cieľový trh

  PDF
Cieľový trh pre kryté dlhopisy
Cieľový trh pre hypotekárne záložné listy                                                                      

 

Moody’s Performance Overview

  PDF
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2019
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2018
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2018
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2018
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2018
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2017
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2017
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2017
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2017
Covered Bonds Performance Overview VUB Q4 2016
Covered Bonds Performance Overview VUB Q3 2016
Covered Bonds Performance Overview VUB Q2 2016
Covered Bonds Performance Overview VUB Q1 2016

 

Správa správcu programu krytých dlhopisov

Správu správcu programu krytých dlhopisov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a. s. za rok 2018 nájdete tu.