Kontakt Internet banking IB Search ×

Informácie o cezhraničnom zlúčení

  PDF
Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia  § 69aa ods. 4 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Účtovná závierka VÚB

  PDF
2018
2017
2016

Účtovná závierka CFH CZ

  PDF
2018
2017
2016