• Žiadny návrh

Žiadosť o odklad splátok

Žiadosť o odklad splátok z dôvodu pandémie COVID-19

Informácie o odklade splátok podľa §30b zákona č. 67/2020 Z. z.

Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a zvážte nasledovné informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Žiadosť o odklad splátok

Vyplňte formulár

Informácie o úvere

Ak požadujete odklad splátok na viac úveroch, je potrebné vyplniť samostatný formulár pre každý úver.

Doba odkladu úveru a splatnosti

Informácie o žiadateľovi

In order to complete your request, please add also your personal information.
Our operator will call you or send email to confirm your appointment.

Osobné údaje

Kontaktné údaje

+

  Adresa doručenia je odlišná od adresy trvalého bydliska

  Adresa preberania listovej zásielky

  Skontrolujte si všetky zadané údaje, nesprávne vyplnené žiadosti nebudú spracované.
  Nekontaktujte v tejto záležitosti prosím naše kontaktné centrum. Ďakujeme za pochopenie.

  Potrebujete zadať žiadosť o odklad ďalších úverov? Vyplňte žiadosť pre každý úver zvlásť.

  Captcha Error

  Odoslaním tejto žiadosti dôjde k spracovaniu vašich osobných údajov. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.  Potrebujete pomoc?

  Odpovieme na všetky vaše otázky.