Kontakt Internet banking IB Search ×

Aplikačný správca Junior

Si študent vysokej školy a chceš nabrať skúsenosti so správou aplikácií?

K naším skúseným kolegom v tíme prevádzka aplikácií hľadáme posilu, ktorej by mohli odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti. Dostaneš tak jedinečnú možnosť spoznať detailne bankové prostredie, pracovať s veľkými platformami, technológiami a procesmi v prevádzke IT. Radi privítame tvoje kreatívne postrehy, nápady a iniciatívu pri riešení a následnom predchádzaní vzniknutých incidentov a problémov a to všetko v priateľskej, ústretovej a dynamickej atmosfére.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Aplikačná správa, podpora a testovanie spravovaných interných a outsourcovaných aplikácií.
 • Udržiavať prevádzkovú dokumentáciu v aktuálnom stave.
 • Sledovať a monitorovať aplikácie a podporované komponenty riešenia v on-line a dávkovom režime.
 • Identifikovať, analyzovať, riešiť a odstraňovať vzniknuté incidenty a problémy, dodržiavanie dohodnutých SLA.
 • Kooperácia s používateľmi a eskalácia zložitých incidentov na 3. stupeň podpory, resp. dodávateľov.
 • Podieľať sa na projektových úlohách v spravovaných oblastiach.
 • Po zapracovaní a podľa profilu kandidáta aj spolupráca s internými aj externými dodávateľmi.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie technického zamerania.
 • Anglický jazyk: stredne pokročilý (B2).
 • Skúsenosti s OS Unix/Linux.
 • Analytické, logické a kombinačné myslenie.
 • Komunikatívnosť a dobrý písomný prejav, schopnosť pripravovať technickú dokumentáciu.
 • Schopnosť pracovať tímovo ako aj samostatne na úlohách.
 • Výhodou: znalosť IBM WebSphere (Apache, Tomcat, WebLogic) v OS Unix/Linux, IBM MQ, skúsenosti s nástrojmi na riadenie spracovania (Control/M) alebo skúsenosti s databázami (Oracle, DB2).

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Dátový analytik na oddelení CRM

Si študent vysokej školy a baví ťa práca s dátami?

Do nášho tímu hľadáme nadšenca o prácu s klientskými a marketingovými dátami v bankovom sektore. Zameriavame sa na zvýšenie predaja a spokojnosti klientov. Počas štúdia získaš na našej pozícií cenné pracovné skúsenosti, príležitosť učiť sa od seniorných business analytikov, ktorí ti radi odovzdajú svoje know-how a možnosť nadviazať dlhodobú spoluprácu.


Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Príprava a čistenie dát pre analýzy a ďalšie spracovanie.
 • Podpora pri analýzach transakčného správania, pohybu klienta, marketingových aktivít.
 • Prepájanie interných a externých open dát.
 • Práca s Data Science nástrojmi.
 • Budeš mať možnosť navrhovať vlastné analýzy a využitie dát.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, ideálne v odbore data science.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • MS Excel: pokročilý.
 • SQL: základy.
 • Analytické a inovatívne myslenie.
 • Skúsenosti s programovaním (Python, R, Java a pod.).
 • Záujem o prácu s dátami a ochota učiť sa nové veci.
 • Záujem o ML/AI technológie je vítaný.

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

IT FrontEnd Programátor

Si študent, vieš programovať a chcel by sa venovať frontend aplikáciám?

Hľadáme kolegu do tímu, ktorý zabezpečuje rozvoj a údržbu front-end aplikácie. Aplikácia poskytuje externé frontendy pre klientov banky (internet banking, čiastočne mobil banking, ePlatby, call centrum), interné pobočkové aplikácie spoločnosti a externú integračnú vrstvu (pre integráciu s 3. stranami). Získaš u nás obohacujúcu pracovnú skúsenosť a budeš súčasťou projektových úloh na strategických a kľúčových projektoch banky.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Vývoj frontendových aplikácií na podporu klientskych procesov banky.
 • Aktívna účasť v kompletnom životnom cykle vývoja aplikácií:
  • spolupráca pri implementácii SW zmien na základe návrhu technického riešenia,
  • účasť pri vytváraní a zmene integrácií medzi aplikáciami,
  • spolupráca s ďalšími riešiteľmi úlohy v rámci tímu,
  • podpora v testovacej fáze, riešenie nájdených chýb.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v technického zamerania.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • Aktívna znalosť a aspoň minimálna prax z programovania.
 • Schopnosť pracovať samostatne, spoľahlivosť.
 • Chuť učiť sa a tímový hráč.
 • Výhodou je znalosť UML alebo skúsenosť s model driven programming.

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Modelár na IT architektúre

Si študent vysokej školy a chcel by si nazrieť do sveta IT architektúry?

Na našom oddelení Enterprise architektúra hľadáme študenta, ktorý bude zodpovedný za modelové činnosti v SparX Enterprise Architect. Ponúkame možnosť učiť sa od skúsených kolegov, ktorí ti v priateľskej atmosfére radi vysvetlia a odovzdajú svoje know-how.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Konsolidácia objektov: kontrola konzistencie modelu, hľadanie a odstraňovanie duplicitných objektov.
 • Modelovanie architektúry: na základe externých zdrojov údajov alebo informácií od iných ľudí vytvára architektonický model zladený s metodológiou modelovania VÚB v úložisku SparX Enterprise Architect.
 • Generovanie dokumentácie pre modely z úložiska.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • Koncepčné technické myslenie.
 • Zmysel pre detail a dokončovanie úloh.

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Oracle administrátor Junior

Skončil si vysokú školu a baví ťa starať sa o svoje systémy, hľadať ako ich zefektívňovať a optimalizovať?

Do nášho tímu linuxové systémy hľadáme kolegu, ktorý sa bude zameriavať na databázové systémy na platforme Oracle, ktorý sa bude starať o ich implementáciu, konfiguráciu, ladenie a údržbu.

Na túto pozíciu ťa pripravíme postupnými školeniami.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Inštalácia, rozvoj a prevádzka pre: Oracle DB, Linux OS (Real Application Cluster a Active DataGuard), Oracle WebLogic a produktov z portfólia Oracle Web Tier a Oracle Enterprise Manager Cloud Control v Enterprise nasadeniach.
 • Zabezpečenie monitoringu bežnej údržby, zálohovania a zabezpečenia DRP procesov a ich dodržiavanie.
 • Odporúčania a performačné analýzy so zameraním na rozvoj, optimalizáciu existujúcich systémov.
 • Aplikácia záplat a upgradov pre databázové systémy Oracle.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1) so zameraním na technickú angličtinu.
 • Požadovaná prax: vítaná, nie je podmienkou.
 • Schopnosť tímovej práce na útvare a v rámci banky.
 • Otvorenosť k zmenám, ochota učiť sa nové veci.
 • Zodpovedný a proaktívny prístup k práci.

Platové podmienky:

od 1200 EUR/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Junior penetračný tester

Zaujímaš sa o oblasť informačnej bezpečnosti a láka ťa práca etického hackera?

Do nášho medzinárodného tímu GSOC hľadáme junior penetračného testera. Náš tím aktuálne zodpovedá za 5 hlavných služieb: penetračné testovanie, malware, phishing, spam a hodnotenie zraniteľnosti. Na tejto pozícii ti preplatíme aj prestížne školenia v oblasti ethical hacking!

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Zastrešovať celý životný cyklus hodnotenia zraniteľnosti a penetračných testov.
 • Konfigurovať, spúšťať a monitorovať automatizované bezpečnostné nástroje.
 • Vytvárať akčné reporty zraniteľnosti na základe výsledkov bezpečnostných testov.
 • Vykonávať reťazové útoky kombinujúce viaceré slabé stránky na kompromitáciu a testovanie prostriedkov klientskych prostredí.
 • Vykonávať manuálne penetračné testy interných a externých webových aplikácii, backend API, interných a externých mobilných aplikácii, sieti a dodatočných prostredí v prípade potreby.
 • Dokumentovať testovania konceptu a realizácie, vytváranie správ identifikujúcich príčinu a nápravu.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v odbore IT.
 • Anglický jazyk: stredne pokročilý (B2) so zameraním na technickú angličtinu.
 • Schopnosť identifikovať, popísať a hlásiť celkové riziká informačného systému prostredníctvom požadovaných procesov.
 • Dôkladné porozumenie zásad vytvárania sietí a spôsobu fungovania internetu.
 • Dôkladné porozumenie moderným operačným systémom (tradičným aj mobilným).
 • Pochopenie myslenia útočníka, vektora útoku hrozieb, kill chain.
 • Znalosť bezpečnostných zón siete, firewall, IDS.

Platové podmienky:

od 5 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Programátor Angular Junior

Si študent vysokej školy a máš skúsenosti s vývojom aplikácií v Angular?

Do nášho tímu zabezpečujúceho vývoj interných webových aplikácii, hľadáme Frontend Developera, ktorý bude zapojený do všetkých fáz životného cyklu vývoja (SDLC).

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Návrh a vývoj webových aplikácií za použitia frameworku Angular.
 • Hľadanie riešenia technických problémov vyvíjaných aplikácii v testovacích aj produkčných prostrediach.
 • Kooperácia s funkčnými analytikmi, architektami, administrátormi riešenia.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • Min. 1 rok skúseností s vývojom web aplikácii v Angular (vrátane školských projektov).
 • Koncepčné technické myslenie, schopnosť odhaľovať technické riziká.
 • Zmysel pre detail a dokončovanie úloh.
 • Výhodou sú skúsenosti z integračných projektov alebo s reaktívnym programovaním RxJS.

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Project Management Officer

Máš dobrý time management a chceš nazrieť do sveta projektového manažmentu?

Na oddelenie Riadenie projektov hľadáme kolegu, ktorý nám pomôže s každodennou agendou a zabezpečí tak plynulý chod. Šikovný kolega sa vie postupne vypracovať na Junior projektového manažéra.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Organizácia stretnutí podľa požiadaviek.
 • Spracovanie zápisov zo stretnutí, zadánie úloh do systému Jira.
 • Kontrola vykazovania práce v rámci projektu/oddelenia.
 • Príprava podkladov na stretnutia (spracovanie podkladov v Exceli, zoznamy úloh, prezentácie).
 • Príprava manuálov a procesov pre projekt/oddelenie a ich aktualizácia.
 • Udržiavanie databázy Project Team Members.
 • Podpora pre projektových manažérov (spracovanie prístupov do priestorov aj aplikácií, pomoc s organizáciou meetingov, vybavenie administratívnej agendy pri nástupe alebo odchode zamestnancov).
 • Status reporting: zber a spracovanie podkladov pre vytvorenie rôznych status reportov.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa.
 • Anglický jazyk: stredne pokročilý (B2).
 • Požadovaná prax: min. 3 roky (vrátane dlhodobej brigády počas štúdia).
 • Vynikajúce komunikačné zručnosti.
 • Samostatnosť pri riešení úloh a problémov.
 • Spoľahlivosť a systematickosť.

Platové podmienky:

od 1000 EUR/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Systémový inžinier pre Linux/Unix Junior

Skončil si vysokú školu a chcel by si sa vo svojej kariére zamerať na správu Linux systémov?

Do nášho tímu unixové systémy hľadáme kolegu, ktorý sa bude zameriavať na prevádzkovanie Linux systémov.

Na túto pozíciu ťa pripravíme postupnými školeniami.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Inštalácia LINUX OS:  RedHat, CentOS monitorovanie, riešenie a izolácia problémov.
 • Systémový monitoring na báze BMC Patrol, Zabbix: inštalácie, konfigurácie, analýza pri riešení problémov s aplikáciami a systémami.
 • Správa backup prostredia na báze NetBackup produktov: inštalácia, konfigurácia, nastavovanie backup politík, kontrola a riešenie prípadných problémov. Súčinnosť pri obnove (restore) dát.

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1) so zameraním na technickú angličtinu.
 • Požadovaná prax: vítaná, nie je podmienkou.
 • Schopnosť tímovej práce na útvare a v rámci banky.
 • Otvorenosť k zmenám, ochota učiť sa nové veci.
 • Zodpovedný a proaktívny prístup k práci.

Platové podmienky:

od 1200 EUR/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Tester

Chceš nazrieť do sveta IT a začať svoju kariéru v testingu?

Na oddelenie Testovania hľadáme kolegu, ktorý bude mať za úlohu podľa stanovenej testovacej metodiky zabezpečovať prípravu a testovanie pridelených aplikácii, spracovávať a analyzovať výsledky testov a komunikovať výsledky s vývojovým oddelením.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Vytvárať a udržiavať testovacie skripty, zabezpečiť správne nakonfigurovanie testovacích prístrojov pre testovanie.
 • Vytvárať podporné prostriedky na testovanie - testovacie databázy a testovacie dáta.
 • Testovať program a jeho funkcie a posudzovať a analyzovať chyby zistené v užívateľských databázach.
 • Analyzovať nájdené chyby a ďalej ich posielať na vývojove tímy.
 • Navrhovať nové postupy overovania kvality aplikácií.
 • Aktualizovať informácie o stave riešenia chýb a testovacích scenárov (JIRA, SharePoint).


Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské, vysokoškolské vzdelanie I./II. stupňa v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • Požadovaná prax: vítaná, nie je podmienkou.
 • Analytické schopnosti a zmysel pre detail.
 • Komunikačné schopnosti.


Platové podmienky:

od 3,50 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Vývojár na IT architektúre

Si študent vysokej školy, vieš programovať a chcel by si nazrieť do sveta IT architektúry?

Na našom oddelení Enterprise architektúra hľadáme študenta, ktorý bude zodpovedný za vývoj rozšírení SparX Enterprise Architect. Ponúkame možnosť učiť sa od skúsených kolegov, ktorí ti v priateľskej atmosfére radi vysvetlia a odovzdajú svoje know-how.

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • Vývoj skriptov SparX EA na kontrolu konzistencie v hornej časti modelu.
 • Vývoj doplnkov SparX EA na integráciu SparX s externými úložiskami.
 • Vyťažovanie informácií z modelu a ich publikácia do webového prostredia.
 • Zákazkový vývoj ITAM (IT Architecture Management – úložisko informácií o IT aplikáciách).

Čo by si mal vedieť:

 • Ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore IT.
 • Anglický jazyk: mierne pokročilý (B1).
 • Koncepčné technické myslenie.
 • Základy programovania C#/MSSQL.
 • Základy programovania webových technológií (HTML/Angular/React/atď).

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).

 

Mám záujem

Asistent/ka na IT oddelení

Si študent, vieš Excel a baví ťa administratíva?

Na oddelenie potrebujeme šikovného asistenta, na ktorého sa budeme môcť spoľahnúť, že nám pomôže s našou dennou agendou a pomôže nám tak držať poriadok v dynamickom prostredí.  

Čo bude tvojou náplňou práce:

 • udržiavanie agendy objednávok a faktúr,
 • sledovanie dodržiavania termínov a ich urgencia,
 • komunikácia s ostatnými oddeleniami,
 • rôzna administratívna výpomoc,
 • príprava reportingu v IT oblasti,
 • práca so systémom JIRA.

Čo by si mal vedieť:

 • Denný študent vysokej školy 1. - 4. ročníka.
 • Microsoft Excel, Word a PowerPoint na pokročilej úrovni.
 • Anglický jazyk aspoň na úrovni mierne pokročilý (B1)
 • Zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • Zmysel pre detail a orientácia na čísla.
 • Organizačné a komunikačné zručnosti.
 • Schopnosť pracovať pod tlakom.
 • Schopnosť samostatnej práce.

Platové podmienky:

od 4 EUR/hod. (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta).