Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

 

Poistenie kľúčovej osoby

 

KĽÚČOVÁ OSOBA

Poistená osoba určená poistníkom (podnikateľom = úverovým dlžníkom banky), od ktorej pracovného výkonu, napríklad riadiacich kompetencií, odborných znalostí, závisí plynulý chod spoločnosti, resp. podnikania. Poistenou osobou môže byť samotný podnikateľ (napr. SZČO) alebo kľúčový zamestnanec podnikateľa. V rámci jednej zmluvy môže byť iba jedna poistená osoba.

POISTNÍK

Môže byť iba subjekt s IČO, a teda právnická osoba (s. r. o.) alebo podnikajúca fyzická osoba (SZČO).

OPRÁVNENÁ OSOBA

Je osoba, ktorej budú vyplácané všetky poistné plnenia zo všetkých rizík.

HLAVNÉ VSTUPNÉ PODMIENKY PRE POISTENÉHO

POISTNÉ KRYTIE

POISTNÁ DOBA

UZATVORENIE POISTENIA - na  obchodnom mieste VÚB v rámci žiadosti o úver

HLÁSENIE POISTNÝCH UDALOSTÍ - na obchodnom mieste VÚB alebo  na stránke www.generali.sk

Poistné podmienky a Informačný dokument o poistnom produkte