Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Využite možnosť získania finančných prostriedkov, na ktoré ako zabezpečenie využijete svoj tovar (agrokomodity).

VÚB banka Vám ponúka financovanie dočasného uskladnenia úrody v súlade s ustanoveniami zákona č.144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste formou termínovaného alebo revolvingového úveru.