Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Nový súbor služieb k firemným účtom VÚB banky poskytujúci firemným klientom komplexný prehľad o trhu.

Monitor je poskytovaný v 3 balíkoch

Štandardný balík obsahuje služby:

1

Trh

Predstavuje rozsiahlu a zrozumiteľnú analytickú správu o zvolenom podnikateľskom subjekte. Prostredníctvom informácií z analýzy môže klient získať výhodnejšiu východiskovú pozíciu pri obchodných rokovaniach alebo v procese prípravy svojich strategických rozhodnutí.

2

Konkurencia

Táto služba umožňuje klientovi banky vytvorenie porovnávacej analýzy, ktorej výsledkom je rebríček subjektov, prehľadne a porovnateľne zoradených podľa vybratých ekonomických ukazovateľov. Klient tak získava okamžitý prehľad o vlastnej pozícii v porovnaní s výsledkami sledovanej skupiny.


Zlatý balík obsahuje služby:

Zlatý balík je rozšírením štandardného balíka služieb o nasledovné služby.

3

Tendre

Služba venujúca pozornosť vyhláseniam a procesu verejných zákaziek v SR i celej EÚ. Výsledkom služby je notifikačný mail informujúci klienta banky o vyhláseniach a procesoch zákaziek na komodity a služby, ktoré spadajú do jeho pozornosti. Účelom je ušetriť klientovi čas a prácu pri sledovaní procesov verejných zákaziek a umožniť mu získať priestor na dobrú a kvalitnú prípravu a včasné reakcie na obchodné príležitosti. Klient si zadefinuje produkty a služby, ktoré ho zaujímajú, a aké správy a z ktorých krajín o verejných obstarávaniach chce sledovať. Monitoring EÚ + iné krajiny – spolu 32 krajín.

4

Kataster

Služba zabezpečujúca denný monitoring listov vlastníctva (LV) klienta na účely sledovania zmien v LV, na ktorých má klient zapísané nehnuteľnosti. Účelom monitoringu je predchádzať neoprávneným, podvodným pohybom, prevodom majetku klienta banky.

5

Moja firma

Služba automatického sledovania všetkých dostupných informačných zdrojov, databáz, registrov a negatívnych registrov s cieľom upozorniť klienta banky na informácie, ktoré sa o ňom publikujú. Účelom služby je včasná informovanosť a poskytnutie rýchlej správy klientovi banky na podniknutie včasných protiopatrení.


Platinový balík obsahuje služby:

Platinový balík je rozšírením zlatého balíka služieb o nasledovné služby.

6

Partneri

Služba poskytujúca informácie o zmenách informácií vo verejných registroch týkajúcich sa zvolených obchodných partnerov klienta banky.

7

Aktuality

Služba poskytujúca denný prehľad zaujímavých a dôležitých ekonomických správ zo Slovenska i zahraničia. Mediálny prehľad šetrí čas, selektuje ekonomické správy od bulvárnych a politických. Prečítanie denného mediálneho prehľadu trvá maximálne 3 minúty. Krátke spravodajstvo má klient vždy dostupné v počítači alebo smartfóne.

Prihláste sa do Monitora

PRIHLÁSIŤ SA