Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Komory a asociácie - zubári

Spolupráca medzi Slovenskou komorou zubných lekárov (ďalej „SKZL“) a VÚB bankou začala už počas mája 2005 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu.

Na základe tohto partnerstva pripravila VÚB banka špeciálnu ponuku produktov a služieb. Zistením potrieb zubných lekárov banka upravila podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB banka ponúka členom SKZL za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

  • produkty pre fyzické osoby,
  • produkty pre podnikateľov.

Konkrétne výhody pre Vás ako člena SKZL sa dozviete:

  • na ktorejkoľvek pobočke: sieť pobočiek VÚB banky,
  • vyplnením a zaslaním kontaktného formulára.

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho vzťahového manažéra, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.