Kontakt IB IB InBiz InBiz Search × deco

Komory a asociácie - veterinári

Spolupráca medzi Komorou veterinárnych lekárov SR (ďalej „KVL SR“) a VÚB bankou začala už v novembri 2005 uzatvorením zmluvy o partnerskom vzťahu.

Na základe tohto partnerstva pripravila VÚB banka špeciálnu ponuku produktov a služieb. Zistením potrieb veterinárnych lekárov banka upravila podmienky produktov tak, aby čo najviac vyhovovali špecifickým potrebám tejto profesijnej skupiny.

Štruktúra produktov, ktoré VÚB banka ponúka členom KVL SR za špeciálnych podmienok, zahŕňa:

  • produkty pre fyzické osoby,
  • produkty pre podnikateľov.

Konkrétne výhody pre Vás ako člena KVL SR sa dozviete:

  • na ktorejkoľvek pobočke: sieť pobočiek VÚB banky,
  • vyplnením a zaslaním kontaktného formulára.

Uvedomujeme si aké náročné je Vaše povolanie, preto Vám ponúkame služby nášho vzťahového manažéra, s ktorým si môžete dohodnúť stretnutie vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.