Kontakt Internet banking IB Search ×

Ak nemáme dosť peňazí na splnenie potreby, ktorú nechceme odkladať (napr. kúpa novej kuchyne, auta, väčšieho domu a pod.), môžeme si vziať pôžičku, t. j. sumu, ktorú musíme v priebehu času splatiť – vo viacerých splátkach a v pevne stanovených intervaloch.

Vďaka pôžičke môžeme uspokojiť dočasnú potrebu likvidity, podporiť spotrebu rodiny alebo realizovať dôležité projekty, ako je napr. kúpa alebo rekonštrukcia bytu či domu.

Na koho sa obrátiť?

Na banky alebo iných finančných sprostredkovateľov, ako sú autorizované finančné spoločnosti, a to buď priamo, alebo prostredníctvom sprostredkovateľov spolupracujúcich s bankou alebo finančnou spoločnosťou, ako je napr. maloobchodník, ktorý nám predáva auto alebo kuchyňu.

Pôžičky môžu byť určené na konkrétny nákup tovaru z obchodu na splátky alebo môže ísť o sumu poskytnutú priamo bankou či finančnou spoločnosťou na realizáciu osobných projektov, ako je napr. hypotéka na dom či byt. Dnes sa všetky ponuky a rôzne riešenia, napr. pre mladých ľudí, dajú nájsť na internete a úverové zmluvy je možné tiež uzatvoriť online po dôkladnom preskúmaní zmluvných podmienok.

Zmluva

Je extrémne dôležité, aby sme si zmluvu o poskytnutí pôžičky dôkladne prečítali. V zmluve sú výslovne uvedené údaje, ako napr. celková suma pôžičky, trvanie zmluvy, dane, súvisiace poplatky (napr. právne poplatky), úroky z omeškania v prípade oneskorenia platieb, poistenie dlhu týkajúce sa rizika platobnej neschopnosti a úrokové sadzby.

Existujú dva dôležité parametre, ktoré treba sledovať. Nominálna úroková miera a Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Nominálna úroková miera je nižšia ako RPMN. A práve RPMN udáva, koľko naozaj zaplatíme. Zahŕňa úrok plus kapitál a ostatné výdavky spojené s úverom.

Pre viac informácií…

Dnes je ľahké vypočítať splátkový kalendár, teda mesačné splátky, ktoré treba zaplatiť vzhľadom na výšku požičaného kapitálu a deklarovanú úrokovú sadzbu. Tento výpočet je zložitý, ale digitálne kalkulačky, ktoré banky poskytujú online, ho dokážu nasimulovať. V každom prípade je užitočné vedieť a chápať, že úroky sa vypočítavajú každý mesiac z kapitálu, ktorý treba splatiť.

Splatný kapitál, a teda aj úroky sa preto každým mesiacom znižujú.

Zodpovedné požičiavanie

Treba mať na pamäti, že získanie úveru znamená vznik dlhu. K požičanej sume sa musia pripočítať výdavky subjektu, ktorý ju poskytol – peňažné náklady, náklady na správu a zisková marža, t. j. zisk, ktorý umožňuje banke alebo finančnej spoločnosti rásť.

Všetky tieto položky majú vplyv na cenu pôžičky a premietajú sa do úrokovej sadzby.

Skôr, ako sa rozhodneme požiadať o pôžičku alebo hypotéku, musíme dôkladne zvážiť, či ju dokážeme splatiť. Pritom nesmieme zabúdať, že po zaplatení splátok nám musí zostať dostatok peňazí aj na každodenné výdavky, zvlášť tie najbežnejšie, či už fixné, alebo variabilné. Musíme zvážiť, či je náš príjem dostatočný, či by nám v prípade potreby mohol niekto pomôcť a či máme iné, hoci aj malé nesplatené pôžičky.

Banka sa tiež musí chrániť, aby neprišla o úroky ani o investovaný kapitál. Aj keď sa pred poskytnutím úveru nepožadujú žiadne záruky, banka alebo finančná spoločnosť preverí systémy s úverovými informáciami, v ktorých sú zaznamenané už poskytnuté úvery a harmonogramy splátok.

Spýtajte sa experta. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je užitočné zistiť si priamo v pobočke alebo online, aké sú najlepšie ponuky a podmienky. Zamestnanci banky vám tiež poradia, aké sú najvýhodnejšie podmienky, najlepšie riešenie alebo či pri hypotéke použiť fixnú alebo variabilnú úrokovú sadzbu.

Pre viac informácií…

Finančná kríza z roku 2008 vznikla v USA a spôsobila ju masívna vlna platobnej neschopnosti, ktorá sa týkala hypoték. Tie sa poskytovali veľmi rizikovým klientom, ktorí ich nedokázali splácať. Z hypoték sa stal predmet špekulácií s cieľom ochrániť sa pred rizikom nesplácania. Výsledkom bola realitná bublina, bankrot veľkých amerických bánk a kríza, ktorá zasiahla celý svet a ktorej následky cítiť dodnes.

Národná banka Slovenska zaviedla prísnejšie pravidlá pre poskytovanie pôžičiek a hypoték a maximálne limity úrokových sadzieb. To umožnilo vyčistenie trhu od nespoľahlivých spoločností, kým kvalitné banky a finančné inštitúcie pretrvali.

Úvery ako motor ekonomického rozvoja. Prístup súkromných osôb k spotrebným úverom a hypotékam poskytovaných bankami a finančnými inštitúciami podporuje rast firiem, ktoré vyrábajú tovar, a nepriamo zvyšuje počet pracovných miest v rôznych komerčných sektoroch. Spoločnosti na druhej strane využívajú bankové úvery na investovanie do výskumu a na zlepšovanie výrobných kapacít. Štáty vydávaním štátnych dlhopisov tiež využívajú úvery, aby zlepšili služby pre občanov. Aj štát si však musí dať pozor, aby sa príliš nezadlžil!

Pre viac informácií…

Vzťahy medzi štátmi a ich veriteľmi dnes regulujú medzinárodné kontrolné organizácie. Z histórie je známy príklad banky rodiny Bardiových z Florencie, ktorá v roku 1300 skrachovala, pretože panovníci Francúzska a Veľkej Británie nesplácali svoje pôžičky.

 

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online