Kontakt Internet banking IB Search ×

Veľmi dôležitou súčasťou nášho rodinného rozpočtu sú úspory.

Úspory sú to, čo sa nám podarí odložiť z našich príjmov na konci mesiaca alebo roka po zaplatení všetkých výdavkov – fixných a nevyhnutných (napr. účty), variabilných, ktoré závisia od našich spotrebiteľských rozhodnutí (napr. jedlo, oblečenie, posilňovňa), a príležitostných alebo výnimočných (napr. darčeky, ktoré si chceme občas dopriať).

Úspory sú naša osobná zábezpeka do budúcnosti.

Rôzne druhy sporenia

Sporiť sa dá rôznymi spôsobmi, ale najmä prijímaním adekvátnych spotrebiteľských rozhodnutí.

Najskôr sa pozrime na fixné výdavky, ako sú napr. účty za elektrinu. Dá sa pri nich ušetriť? Samozrejme. A navyše urobíme aj niečo pre životné prostredie. Ako často necháme zažaté svetlo, keď odídeme z miestnosti? Alebo zapneme klimatizáciu na maximum a nevypneme ju, keď ideme von? A čo práčka a umývačka riadu? Sú naozaj plné, keď ich zapneme? Dokonca aj používanie elektriny v malých množstvách, napr. keď necháme televízor v pohotovostnom režime, je štatisticky jednou z najväčších príčin plytvania elektrinou a môže mať vplyv na účty, ktoré platíme!

Je jasné, že variabilné výdavky môžeme znížiť tak, že si budeme vyberať lacnejšie produkty. Šetrenie však nemusí znamenať obeť, ale skôr prijímanie inteligentných rozhodnutí, v tomto prípade aj s pozitívnym vplyvom na náš rozpočet. Vezmime si napríklad jedlo. Podľa celoeurópskych údajov patria domácnosti k najväčším producentom potravinového odpadu z dôvodu nadbytočných nákupov a nesprávneho skladovania. Dobre plánované výdavky môžu znížiť náklady rodiny na jedlo a tiež globálne náklady spojené s plytvaním zdrojmi.

Príležitostné výdavky sú samozrejme tie, na ktorých sa dá ušetriť najľahšie. V tomto prípade sa jednoducho môžeme rozhodnúť, že nákup odložíme a časť príjmu ušetríme na dôležitejší projekt: Mám ísť do kina alebo radšej ušetriť, aby som budúci mesiac mohol bratovi kúpiť darček k narodeninám?

Každý člen rodiny môže šetriť, ale všetci na to potrebujú presvedčivý dôvod.

  • Zodpovedné a spoločné šetrenie. Úspory sú dôležitou témou, o ktorej treba v rodine hovoriť, najmä s jej mladšími členmi. Jedným z výdobytkov hospodársky vyspelých spoločností je dostupnosť spotrebného tovaru. Pre mladých ľudí preto môže byť ťažké pochopiť, že si treba dobre rozmyslieť, čo si človek kúpi, a že niekedy treba nákup jednoducho odložiť. Aj pre tento dôvod je užitočné, ak malé deti naučíme niesť zodpovednosť za malú sumu peňazí, t. j. vreckové. Samozrejme si treba ujasniť spoločné pravidlá a podmienky: Za aké výdavky sú deti zodpovedné a ktoré môžu zaplatiť z vreckového? Ak sa vreckové minie, ako sa správať, ak si chcem niečo kúpiť?
    Nič sa nedá robiť, nákup sa odkladá! A nabudúce treba robiť zodpovednejšie rozhodnutia. Na vlastných chybách sa človek učí najlepšie!

Ale prečo šetriť?

Úspory si tvoríme preto, aby sme mohli splniť svoje budúce potreby a realizovať svoje projekty (napr. očakávané narodenie dieťaťa, štúdium detí na vysokej škole, plánovaná dovolenka, kúpa domu atď.). Odkladanie si peňazí bokom v podobe úspor plní túto prvú dôležitú potrebu.

Úspory sú však dôležité pre zabezpečenie – aby sme zvládli neočakávané udalosti, napr. keď sa nám pokazí práčka alebo máme neočakávané výdavky na lekársku starostlivosť.

Ďalšou formou rezervy je sporenie na sociálne zabezpečenie, ktoré si vyžaduje pravidelné a plánované platby. Sem patrí aj dobrovoľné poistenie, dôchodkové sporenie a pod.

Peniaze si môžeme odložiť aj bokom a nechať ich pracovať za nás tak, že investujeme do finančných produktov. Z nich vyplývajúce úroky, platobné kupóny či dividendy môžu predstavovať dodatočný zdroj príjmu.

Kam s úsporami

Dnes je už takmer každému jasné, že úspory sa neoplatí držať pod matracom ani v trezore ako Strýko Držgroš, pretože to nie je bezpečné ani produktívne. Peniaze sú bezpečné a produktívne, generujú úroky a vytvárajú nové bohatstvo, keď sú uložené v bankách, kde sa o ich cirkuláciu starajú odborníci.

Úloha bánk už od počiatku ich existencie spočívala presne v tomto: zhromažďovať úspory, využívať ich na investície prinášajúce príjem a poskytovať pôžičky jednotlivcom, firmám a verejným inštitúciám, aby mohli napĺňať svoje potreby a rozvíjať sa.

 

Každá banka rozhoduje o podrobnostiach spôsobu, akým spravuje úspory, ktoré sú v nej uložené, v závislosti od cieľov sporiteľa, či už ide o projekty, zabezpečenie, sociálne služby, alebo investície.

Pri každej položke má sporiteľ k dispozícii viacero možností s rôznymi nákladmi, výhodami a rizikami. Klady a zápory všetkých týchto možností dnes môžeme posúdiť vďaka informáciám, ktoré sú dostupné na internete. Vďaka tomu si môžeme vybrať zodpovedne a priamo online.

  • Vždy dostupný expert. Ak máme predsa len pochybnosti, stačí využiť niektorý z komunikačných kanálov bánk. Expertov v jednotlivých pobočkách dnes môžeme kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete.

Pre viac informácií

Osobitným druhom sporenia je investovanie do cenných predmetov (zlato, drahé kamene, obrazy, sochy, kožušiny atď.) a nehnuteľností. Tieto aktíva sa považujú za bezpečné prístavy, ktoré majú ochrániť majetok pred javmi, ako je inflácia.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online