Kontakt Internet banking IB Search ×

Všetci radi míňame peniaze, kupujeme si darčeky, dovolenky či trvácne aktíva, ako sú autá, byty a domy. Ak sa však nechceme ocitnúť v mínuse, je dôležité, aby sme mali prehľad o svojich príjmoch a udržali výdavky v rovnováhe. Pomôže nám pritom rodinné účtovníctvo a rodinný rozpočet.

Sme tiež súčasťou hospodárskeho systému. Riadenie rodiny je ako riadenie malej firmy. Ak funguje dobre, na konci roka bude náš rozpočet pozitívny (s ušetrenou časťou príjmu) alebo aspoň vyrovnaný.

Ako organizovať rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet nemôžeme realisticky manažovať bez jasnej predstavy o príjmoch, výdavkoch a úsporách.

Príjem sú peniaze, ktoré do rodiny prichádzajú: náš plat – pravidelný, ak máme stále zamestnanie, alebo premenlivý, ak pracujeme príležitostne alebo na živnosť. Existujú však aj iné zdroje príjmov: pevné (napr. výber nájomného, kapitálové výnosy atď.) a príležitostné (napr. refundácia, dedičstvo, poradenstvo a pod.).

Výdavky zahŕňajú všetky náklady. Tie môžu byť tiež fixné a bežné, a teda predvídateľné a absolútne povinné, ako sú účty, poistenie, nevyhnutná údržba (každoročný servis vykurovacieho kotla, údržba auta a pod.), alebo príležitostné, ako napr. kúpa kuchynského spotrebiča či výnimočné jedlo na Silvestra. Alebo mimoriadne, ako napr. výlety či náhla choroba.

Ak neminieme všetko a naše príjmy sú vyššie ako náklady, potom môžeme šetriť. Ak má byť náš rozpočet realistický, vždy musíme ušetriť určité percento (5 až 10 %) príjmu na prípadné zvýšené náklady (napr. na energie) a/alebo neočakávané udalosti (napr. neplánovaná údržba), ale aj na budúce projekty.

Zlaté pravidlá

Aby sme dokázali organizovať svoj rozpočet a spravovať príjmy a výdavky konzistentným spôsobom, musíme sa riadiť dvoma jednoduchými pravidlami:

1)   Poučiť sa z minulosti: zvyknúť si na kalkulovanie príjmov a výdavkov za posledných 12 mesiacov (ale aj mesačne a polročne), aby sme dokázali určiť harmonogram predvídateľných a pravidelných výdavkov (účty, nájomné, poistenie) a iných výdavkov, ktoré sú predvídateľné, ale menej pravidelné (výdavky na zdravotnú starostlivosť).

2)   Plánovať do budúcnosti: teda pri výdavkoch zohľadňovať budúce príjmy a náklady, aby sme dokázali usporiť a zvládnuť náročnejšie časy, odmeniť sa dovolenkou, investovať s cieľom splniť naše potreby alebo realizovať projekt.

Pomoc od expertov

Ak chceme pestovať tieto zodpovedné zvyky, môžeme sa obrátiť na svoju banku, ktorá okrem bežných bankových služieb ponúka aj podrobné a na internete dostupné informácie, ako čo najlepšie manažovať náš rozpočet, či bezplatné digitálne aplikácie.

Tieto aplikácie dokážu zohľadniť príjem, jeho možné kladné a záporné odchýlky, počet členov najbližšej rodiny či zmeny spotreby a na displeji sa nám automaticky a okamžite ukáže výsledok nášho snaženia

V banke si okrem toho môžeme zriadiť inkasné platby fixných výdavkov, ako sú účty, predplatné a splátky spotrebiteľských úverov či hypoték.

  • Zapojenie a podpora zodpovednosti. Je dôležité, aby sa do tejto operácie zapojila celá rodina. Najmä deti a tínedžerov treba naučiť samostatnosti a zodpovednosti tak, že im dáte malé sumy, ktoré budú mať na starosti. Ak je to možné, približne vo veku 11 rokov začnite dávať deťom aj pravidelné vreckové výmenou za malé služby.
    Keď budú o niečo staršie, vreckové môžete zvýšiť a vyplácať ho raz za mesiac. Vďaka tomu si zvyknú starať sa o svoje vlastné potreby a naučia sa správnemu prístupu k peniazom.

Pre viac informácií

Správne manažovanie rozpočtu zahŕňa celú spoločnosť. Hovorili sme o rodinách. Firmy a štát však tiež zohrávajú svoju úlohu. Podniky musia zverejňovať svoje firemné rozpočty, kým štátny rozpočet každoročne zostavuje a predkladá minister financií.

Pre viac informácií

Z odhadovaného rozpočtu sa na konci roka stane konečný rozpočet.

Odhadovaný rozpočet zahŕňa príjmy a výdavky, ktoré sa očakávajú počas vopred stanoveného časového obdobia.

Konečný rozpočet sa vzťahuje na ukončené obdobie a uvádza skutočné príjmy a náklady za príslušné obdobie.

Platí to pre rodinný rozpočet, ako aj pre firemný a štátny rozpočet.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online