Kontakt Internet banking IB Search ×

Téma Finančné nástroje a video Čo je finančný trh sa zameriavajú najmä na investovanie úspor prostredníctvom nákupu rôznych finančných produktov, ktoré majú sporiteľom zaručiť výnos.

V súvislosti s firmami však majú investície širší význam. Na jednej strane predstavujú aktíva spoločnosti investované do výroby a na druhej strane možnosť spoločnosti financovať svoju činnosť prostredníctvom bankových úverov a vydávania dlhopisov. V oboch prípadoch je cieľom investície vytvárať nové bohatstvo. V prípade podniku môže mať bohatstvo okamžitý účinok týkajúci sa spoločenského pokroku a rozvoja krajiny.

 

Investície a podniky

Pre podnik investície zahŕňajú to, vďaka čomu je kapitál spoločnosti produktívny.

  • Investície do trvalých aktív: nákup nehnuteľností, strojového vybavenia a tovární…
  • Investície do komodít v prípade výrobných podnikov, do softvéru na podporu digitálnej organizácie a manažmentu, do výskumu a vývoja, do nákupu patentov a licencií…
  • Investície do zvyšovania povedomia o spoločnosti na danom území a zabezpečenia jej konkurencieschopnosti na trhu (značky, reklama, iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti atď..).
  • Investície do ľudského kapitálu, t. j. do školenia, preškoľovania a inštruovania personálu. Ak do ľudského kapitálu investuje veľký počet spoločností, je to známkou rozvoja a pokroku krajiny.
  • Ľudský kapitál. Ľudský kapitál znamená všetkých ľudí, ktorí pracujú v spoločnosti na rôznych pozíciách. Realizácia investícií do organizácie práce a priebežných školení pracovníkov so stimulmi pre profesionálny rast sa dnes považuje za jeden z hlavných faktorov úspechu spoločnosti.

Zdroje investičného financovania

Firmy potrebujú hotovosť, aby si mohli obstarať potrebné prostriedky na vykonávanie svojej činnosti. Môžu tak urobiť rôznymi spôsobmi.

S použitím vlastného kapitálu, t. j. finančných prostriedkov, ktoré poskytne podnikateľ a partneri v čase založenia firmy.

S použitím usporeného kapitálu, teda zisku, ktorý spoločnosť úplne nerozdelí medzi akcionárov.

Vydávaním akciídlhopisov, o ktorých je reč v liste Finančné nástroje a vo videu Čo je finančný trh;

S použitím bankových úverov. Bankové úvery pre firmy sú veľmi rôznorodé, pričom existujú rôzne programy zamerané na ochranu a rozvoj spoločností, či už malých alebo veľkých. Okrem krátkodobých (zálohové platby pripísané na účet na účel uhradenia faktúr), strednodobých a dlhodobých úverov banky ponúkajú aj informácie, ktoré majú spoločnostiam pomôcť nájsť nové príležitosti na rozvoj, či už ide o expanziu do zahraničia alebo vytvorenie dodávateľského reťazca od drobného producenta po veľkého distribútora. Úspech spoločnosti garantuje banke, ktorá je tiež firma, úspech úveru, a teda aj jej vlastný rast.

Podobne ako súkromné osoby, spoločnosti tiež môžu hľadať a vybrať si najpohodlnejšie zdroje financovania prostredníctvom digitálnych nástrojov.

Startupy: nový obchodný model.

Ide o novú generáciu spoločností, ktoré sa nachádzajú v počiatočnej fáze činnosti, sú malé, často sú tvorené mladými ľuďmi, veľmi inovatívne a majú vysoký technologický obsah.

Aj v tomto prípade si dnes banky cenia nové inovatívne spoločnosti a podporujú ich špecializovanými finančnými službami. Mladým ľuďom, ktorí chcú spustiť vlastnú firmu, ponúkajú poradenstvo, ako sa čo najlepšie predať, a dávajú ich do kontaktu s potenciálnymi investormi.

Jednotlivci rozbiehajúci startup musia potenciálnym investorom preukázať vyzretosť podnikateľského nápadu a konkrétnosť projektu, finančnú realizovateľnosť a prognózu návratnosti investície. Práve preto, že ide o spoločnosť v začiatkoch, investori akceptujú výzvu, ktorú predstavuje budúci komerčný a finančný úspech projektu.

  • Zdieľané investície. Crowdfunding je spoločenská forma podnikateľskej podpory, najmä pri nových startupoch, ktorá využíva vhodné online platformy umožňujúce stretávanie dopytu po obchodnom financovaní (napr. startupy) s prebytkom hotovosti tých, ktorí chcú investovať.

Príkladom je Slovensko

Zaujímavý slovenský model škálovania je bratislavský startup, ktorý navrhol dizajn malých prenosných domov Ecocapsules, ktoré dokážu vyrobiť čistú energiu a filtrovať dažďovú vodu. Dajú sa umiestniť kdekoľvek a využiť napríklad ako horská chatka či nabíjacia stanica pre elektrické autá. Ďalším krokom pre startup je jeho konsolidácia alebo škálovanie, t. j. rast a expanzia spoločnosti týkajúca sa trhu a obratu.

Viac informácií…

Startupy sa môžu spoľahnúť na banky, použiť crowdfunding alebo inkubátor, teda fyzické alebo virtuálne miesto, ktoré podľa definície Európskej komisie „urýchľuje proces vytvárania novej firmy a zavádza doň metodickosť“.

Denník Financial Times označil Bratislavu za Danube Valley, stredoeurópsku obdobu amerického Silicon Valley, a to pre veľký počet startupov, ktoré tu vznikajú v oblastiach ako počítačová bezpečnosť, mobilné navigačné aplikácie, digitálne hry, technológie plazmovej perforácie a pod.

Viac informácií…

Firemné rozpočty zamerané len na náklady a príjmy sú dnes už nedostatočné. Výročná správa podniku teraz musí zohľadňovať územie, životné prostredie, pracovníkov a s tým súvisiace potreby a fungovať ako správaudržateľnosti. Inými slovami, firemná politika musí zosúladiť finančné ciele spoločnosti so sociálnymi a environmentálnymi cieľmi so zreteľom na budúcu udržateľnosť. Na Slovensku je sociálna zodpovednosť podporovaná: 1,5 % z daní je možné darovať neziskovým organizáciám, ktoré spĺňajú kvalitatívne požiadavky stanovené štátom.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online