Kontakt Internet banking IB Search ×

Fintech, teda kombinácia slov financie a technológie, označuje digitálny rozvoj bankového a finančného systému. Dnes práve sektor finančnej ekonomiky zaznamenáva najvýznamnejší rast a tvorí neoddeliteľnú súčasť štrukturálnej zmeny, ktorá ovplyvňuje svetové hospodárstvo.

Digitálne technológie radikálne menia prístup k finančným produktom a službám, v dôsledku čoho museli banky úplne pretransformovať svoj obchodný model. Vzťah s používateľmi sa zmenil a fintech ponúka priamy prístup, flexibilitu, otvorené systémy a dematerializáciu procesov a dokumentov. Fintech dáva novú rolu komerčnému maklérstvu, pričom nahrádza alebo integruje tradičné bankové a poistné služby.

Fintech startup

Po obávanom narušení zaužívaných obchodných modelov v podobe príchodu digitálneho bankovníctva sa ukázalo, že fintech je v strednodobom a dlhodobom horizonte výhra. Finančný svet využil situáciu a startupy z oblasti fintech začlenil do modernizačného procesu ako pokročilú podporu výskumu.

Zrod stále nových a nových startupov z oblasti fintech znamená rastúcu digitalizáciu, efektívne, bezpečné a jednoduché používanie kdekoľvek a kedykoľvek, zníženie nákladov bánk, nové výhody pre spotrebiteľov a vznik ďalších obchodných modelov.

Pre jednotlivcov a firmy ponúka fintech rad služieb siahajúci od platieb, úverov a poradenstva až po riadenie rizík a virtuálne meny.

Cieľové skupiny a výskumné priority

Fintech sa v prvom rade zameriava na dve cieľové skupiny. Prvou sú ľudia a rodiny a druhou firmy.

To si vyžaduje posilnenie technologickej infraštruktúry a hľadanie nových riešení, aby boli transakcie vo finančnej oblasti priamejšie a bezpečnejšie.

Ľudia a rodiny vo fintechu

Homebanking – Dnešné technologické inovácie fintechu nám umožňujú vykonávať celý rad operácií, kontrol (kontrola vývoja investícií) a aktivít, a to kedykoľvek a z pohodlia domova. Výsledkom je zjednodušenie niektorých operácií (platby, elektronický obchod, okamžité online prevody atď.), čo umožňuje bezprostrednú správu našich účtov a zvyšuje naše všeobecné zručnosti v oblasti bankovníctva.

Mobilné a digitálne platby – Každodenné používanie smartfónu na vykonávanie platieb. Ide o okamžité platby v reálnom čase realizované cez internet umožňujúce medzibankové zúčtovanie transakcií s okamžitým pripísaním na účet. Môžeme vykonávať mobilné platby, čoraz prepracovanejšie platby v rámci elektronického obchodu, mobilné peňažné prevody.

Banky a umelá inteligencia – Nepotrvá dlho, kým v našom vzťahu s bankou budeme mať ako sprostredkovateľa umelú inteligenciu, ktorá dokáže prijímať rozhodnutia na základe obrovského množstva údajov získaných z našich finančných aktivít a spracovávať ich v reálnom čase.

Podobne ako v prípade služieb Asistent od Google, Siri od Apple či autonómnych vozidiel sa môžeme obrátiť na virtuálneho bankového poradcu, ktorý nám pomôže pri správe nášho účtu a ďalších operáciách a pri výbere najlepších možností na základe systematického sledovania nášho finančného správania umelou inteligenciou.

  • Banky a sociálny svet – Dnes majú všetky banky zavedené sociálne kanály na komunikáciu so zákazníkmi a často aj na oslovovanie reálnych komunít a ponúkanie cielených služieb. Príkladom je komunita mladých držiteľov účtov, ktorí si na jednej strane vymieňajú informácie o výletoch a podujatiach a na druhej strane profitujú zo špeciálnych cenových ponúk určených len pre členov komunity.

Obchodná činnosť fintechu

Crowdfunding spolu s Crowdlending alebo Social Lending (nazývané aj P2P Lending – Peer-to-Peer Lending) sú alternatívne formy financovania, ktoré mohli vzniknúť vďaka špeciálnym platformám. Ich cieľom je zabezpečiť financie na inovatívne projekty alebo oblasti záujmu spoločnosti. Na tento účel sa osloví verejnosť prostredníctvom internetu, priamo a bez sprostredkovateľov.
Úloha bánk pri podpore a posilňovaní týchto aktivít je však čoraz dôležitejšia. Niektoré banky vytvorili špecializované internetové linky so zameraním na používanie týchto kanálov a usmerňovanie zdrojov na etické projekty. Banka v tomto prípade funguje ako ručiteľ iniciatívy, ktorý zabezpečí dostupnosť veriteľov, ktorí požičajú peniaze za nulový úrok a bez rizika.

Kryptomeny – Ide o špekulatívne finančné nástroje. Ich názov je zavádzajúci a aj médiá ich nesprávne spájajú s peniazmi alebo menou. Ich zložitý mechanizmus ľahko spôsobuje výrazné a náhle zmeny v hodnote, či už pozitívne alebo negatívne. Vo všeobecnosti sú založené na systéme transakcií potvrdených kryptografickými algoritmami, ktoré by teoreticky mali garantovať anonymitu, dôvernosť a bezpečnosť informácií.

Tieto finančné nástroje nie sú vhodné pre súkromného sporiteľa. Spočívajú na technológiách typu peer-to-peer a nie sú riadené ústredným orgánom, čo znemožňuje tradičným okruhom a inštitúciám blokovať prevody. Nedávne štúdie, ktoré realizovali najväčšie centrálne banky sveta, poukazujú na to, že kryptomeny sú vďaka svojim vlastnostiam ideálne finančné nástroje na nelegálne účely, ako sú daňové úniky alebo pranie špinavých peňazí.

Viac informácií…

Najznámejšou kryptomenou je bitcoin, ktorý koncom roka 2008 vytvoril anonymný vynálezca známy pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Ich používanie je založené na technológii blockchain, ktorá predstavuje určitý druh registra a archivácie transakcií, ktoré sa uskutočňujú v rámci danej počítačovej siete.

V súčasnosti je blockchain jedným z popredných odvetví, v ktorom sa hľadajú startupy na celom svete.

Zahrajte sa a otestujte svoje finančné vedomosti!Zahrajte si online hru.

Podarí sa vám znížiť zadĺženosť ostrova Ameise?

Stiahnite si

Hrať online