Contact Internet banking IB Search ×deco

Documents and Policies

VÚB Bank, as a member of the VÚB Group, is governed by the rules and policies of the parent company Intesa Sanpaolo in the field of responsible business.

Full text of binding regulations.

Codes of Ethics for Specific Areas PDF
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov
Európska dohoda o predzmluvných informáciách + ESIS
Etický kódex reklamnej praxe
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku