Contact Internet banking IB Search ×deco

Documents and Policies

VÚB Bank, as a member of the VÚB Group, is governed by the rules and policies of the parent company Intesa Sanpaolo in the field of responsible business.

Full text of binding regulations.

Codes of Ethics for Specific Areas PDF
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa ikona pdf
Postup Bankového ombudsmana pri vybavovaní podnetov spotrebiteľov ikona pdf
Európska dohoda o predzmluvných informáciách + ESIS ikona pdf
Etický kódex reklamnej praxe ikona pdf
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku ikona pdf