Contact Internet banking IB Search ×deco

OPEN ONLINE

Completing your application will not take you more than 15 minutes.

We will be happy to answer your questions.

BRANCHES

Find your nearest branch.

Completely free accounts for students

The Visa inspire card and the sticker for it

You have a super mobile app

Opening online without visiting a branch

You will get a ton of things for free

Are you a young person between the ages of 8 and 26? From the Youth Accounts menu, you will definitely choose the right account for you.

If you are under the age of 20

you automatically have an account free of charge

If you are a student from 20 to 26 years old

bring confirmation that you attend school and you have it for free

If you are not a student but still under the age of 26

you can have it for free if you use it actively, otherwise you can have it for € 3 per month

 

VISA Inspire payment card payments by mobile phone or contactless sticker unlimited card payments unlimited withdrawals from VÚB Bank ATMs
unlimited payments via standing orders, automatic transfers, SEPA direct debit one-time online payments SMS notifications, e-mail, and PUSH account notifications
up to 5 savings accounts cash withdrawals at more than 600 VÚB Bank ATMs throughout Slovakia

All interest rates related to the VÚB Account can be found in the interest rate section..

You can choose from these accounts

Start Junior

If you are 8 years old and over, but have not celebrated your 15th birthday yet, Start JUNIOR is just right for you. Your parents can put pocket money on your own account where it will be safe. We'll also give you a card, so if you need any of the money, you can easily withdraw it from the ATM. Plus, as with any proper "adult" account, we will also send you interest.

What do I get?
Start JUNIOR includes useful banking services:

- account management in EUR
- monthly statements and summary annual account statement
- VISA Inspire payment card
- Internet banking set up for your parent (legal representative)
- and as a bonus: preferred interest on the account balance

In addition, you get FREE of CHARGE:

- all card payments at merchants in EUR
- monthly statements and summary annual account statement

Najčastejšie kladené otázky

Môže mať žiak základnej školy vlastný účet?

Samozrejme, že môže. Ak máš 8 rokov a viac, ale ešte si neoslávil 15 narodeniny, tak je tu pre teba Start JUNIOR. Vreckové ti rodičia môžu ukladať na vlastný účet, kde budeš mať peniaze v bezpečí. Dáme ti aj kartu, takže ak ich budeš potrebovať, jednoducho si ich vytiahneš cez bankomat. A navyše, ako na každom správnom „dospeláckom“ účte, ti budeme posielať aj úroky.

Ako si založím účet?

Najprv sa spýtaj rodičov a ak budú súhlasiť, tak ti účet založia. Pre zriadenie účtu je na pobočke potrebné predložiť originál alebo notársky overenú fotokópiu tvojho rodného listu a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Čo to rodičov bude stáť?

Nič. Za zriadenie ani vedenie účtu sa nič neplatí.

Accounts for young people

If you are 20-26 years old, but you do not want to go to school anymore.

You will get the following with your account:

- VISA Inspire debit card
- Mobile card / contactless sticker
- all payments by a payment card at merchants
- cash withdrawals at more than 600 VÚB Bank ATMs throughout Slovakia
- unlimited payments via standing order, automatic transfer, SEPA direct debit
- all transactions via Internet banking and Mobile banking
- SMS notifications, e-mail, and PUSH account notifications
- quick payments via the VÚB VIAMO application directly to the phone number
- you can arrange everything through Internet Banking or a super mobile app.
- up to 5 savings accounts
- regular savings thanks to the Flexosphere service can increase your savings painlessly:

- automatic savings on every payment with the debit card that we will set up for you with the VÚB Account
- rounding up each purchase amount to either € 1, 5 or € 10, and transferring this difference free of charge to the Savings Account

We offer all of this for the price of €3, but do not worry, you can also have FREE account management thanks to the Loyalty reward benefit program. It is sufficient if you get 50% off account management.

Najčastejšie kladené otázky

Pre koho je VÚB Účet pre mladých?

Pre mladých od 20 do 26 rokov (až do dovŕšenia 27), absolventov stredných a vysokých škôl a začínajúcich pracujúcich. Aj po škole tak môžeš využívať moderné bankové služby za zvýhodnených podmienok.

V mojom veku už treba myslieť na budúcnosť a začať pomaly sporiť!

Múdro! Preto ti ponúkame Flexisporenie, vďaka ktorému môžeš sporiť bezbolestne:

  • automatické sporenie pri každej platbe debetnou kartou, ktorú ti zriadime k VÚB Účtu
  • zaokrúhlenie každej sumy nákupu buď na celé 1, 5 alebo 10 € a bezplatný prevod tohto rozdielu na Sporiaci účet so zvýhodneným úročením

Account for students

You have the account for free if you are a student and you are 15-26 years old.

You will get the following with your account:

- VISA Inspire debit card
- Mobile card / contactless sticker
- all payments by a payment card at merchants
- cash withdrawals at more than 600 VÚB Bank ATMs throughout Slovakia
- unlimited payments via standing order, automatic transfer, SEPA direct debit
- all transactions via Internet banking and Mobile banking
- SMS notifications, e-mail, and PUSH account notifications
- quick payments via the VÚB VIAMO application directly to the phone number
- you can arrange everything through Internet Banking or a super mobile app.
- up to 5 savings accounts
- regular savings thanks to the Flexosphere service can increase your savings painlessly:

- automatic savings on every payment with the debit card that we will set up for you with the VÚB Account
- rounding up each purchase amount to either € 1, € 5 or € 10, and transferring this difference free of charge to the Savings Account

Most frequently asked questions

Can I have a VÚB Account for Students, too?

Sure! The VÚB Account for Students is for all students aged 15-26. We created it so that it has everything you need.

Would you like to start saving?

Wise! That's why we offer you Flexisavings which can help you save painlessly:

  • automatic savings on every payment with the debit card that we will set up for you with the VÚB Account
  • rounding up each purchase amount to either € 1, 5 or € 10, and transferring this difference free of charge to the Savings Account