Contact Internet banking IB Search ×deco

 

Najčastejšie kladené otázky

Ako si zriadim, zmením a zruším SMS autorizáciu?

 • zriadenie, zmena alebo zrušenie bezpečnostného prvku je bezplatná a je online,
 • zmenu telefónneho čísla pre SMS autorizáciu môže klient vykonať cez Internet banking alebo cez službu Kontakt
 • zrušenie tohto bezpečnostného prvku je možné v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky, podmienkou zrušenia SMS autorizácie je, že musíte zároveň vlastniť bezpečnostný prvok Token alebo Mobilný Token.

Ako potvrdím operácie pomocou SMS autorizácie?

 • Autorizačný kód si vyžiadate na potvrdzovacej stránke s vykonávanou operáciou.
 • Autorizačný kód Vám bude zaslaný až po stlačení tlačidla Vyžiadať SMS kód.
 • Skontrolujete si obsah SMS správy.
 • Do textového poľa zadáte 5 miestny autorizačný kód z SMS.
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie operácie.

Aké sú podporované zahraničné predvoľby krajín pre bezpečnostné telefónne číslo pre SMS autorizáciu?

+1, +27, +30, +31, +32, +33, +34, +351, +352, +353, +354, +357, +358, +359, +36, +370, +371, +380, +381, +385, +386, +387, +39, +40, +41, +420, +423, +43, +44, +45, +46, +47, +48, +49, +61, +7, +852, +86, +965, +966, +971, +972

Ako si zriadim alebo deaktivujem Mobilný PIN?

Mobilný PIN si zriaďujete sám pri aktivácii mobilnej aplikácii Mobil banking. Na jeho využívanie je potrebné mať nainštalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu Mobil banking vo svojom smartfóne s podporovaným operačným systémom a dátovým pripojením.
Mobilný PIN sa automaticky zneplatní deaktiváciou mobilnej aplikácie Mobil banking, kliknutím na možnosť Deaktivovať aplikáciu alebo vo svojom Internet bankingu, v časti Nastavenie.

Ako si zriadim, zruším alebo zablokujem Token?

O zriadenie alebo zrušenie Tokenu môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Podmienkou zrušenia Tokenu je, že vlastníte bezpečnostný prvok SMS autorizácia alebo Mobilný Token.
Blokovanie tohto bezpečnostné prvku je možné v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo cez službu Kontakt.

Akým spôsobom môžem autorizovať operácie prostredníctvom Tokenu?

 • Podľa inštrukcií na potvrdzovacej stránke aplikácie s vykonávanou operáciou zvolíte na svojom Tokene jednu z možností Vstup, Platba alebo Podpis.
 • Opíšete 6-miestny numerický kód zobrazený na danej obrazovke aplikácie do svojho Tokenu.
 • Svoje zadanie potvrdíte v Tokene PIN kódom.
 • Token zobrazí na displeji 8-miestny numerický kód, ktorý opíšete do polí na obrazovke aplikácie Jednorazový kód z Tokenu.
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie operácie na obrazovke.

Ako si môžem zriadiť, zrušiť alebo zablokovať Mobilný Token?

Vyžiadanie a aktiváciu Mobilného Tokenu realizujete prostredníctvom služby Internet banking.
O blokovanie Mobilného Tokenu môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky alebo cez službu KONTAKT.
O zrušenie Mobilného Tokenu môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky. Podmienkou zrušenia Tokenu je, že vlastníte bezpečnostný prvok SMS autorizácia alebo Token.

Akým spôsobom môžem potvrdiť operácie pomocou Mobilného Tokenu?

Na potvrdzovacej stránke s vykonávanou operáciou je zobrazený 6-miestny numerický kód a inštrukcia ako postupovať.

 • Na svojom Mobilnom Tokene jednu z možností Vstup, Platba alebo Podpis.
 • Opíšete 6-miestny numerický kód zobrazený na danej obrazovke do svojho Mobilného Tokenu.
 • Svoje zadanie potvrdíte v Mobilnom Tokene PIN kódom.
 • Mobilný Token zobrazí na displeji 8-miestny numerický kód, ktorý opíšete do polí Jednorazový kód z Tokenu.
 • Operáciu potvrdíte stlačením tlačidla na potvrdenie operácie na obrazovke.

Ako si zmením limit na bezpečnostnom prvku?

 • Zníženie limitu je možné bez obmedzenia cez Internet banking, službu Kontakt alebo osobne na pobočke.
 • Zvýšenie limitu cez Internet banking alebo službu Kontakt je možné maximálne do výšky limitu iného vlastneného bezpečnostného prvku, ktorým zmenu limitu potvrdzujete. Osobne na pobočke je to možné až do bankou povolenej maximálnej výšky.