• No suggestion

Contact

Martina Slezáková

Vedúca oddelenia Spoločenská zodpovednosť
csr@vub.sk

Lucia Macková

Špecialista marketingovej komunikácie
csr@vub.sk

Needs our help?

We will answer to all your questions.