• No suggestion

Documents and Policies

VÚB banka, ako člen skupiny VÚB, sa v oblasti zodpovedného podnikania riadi pravidlami a politikami materskej spoločnosti Intesa Sanpaolo.

Kompletné znenie záväzných predpisov.

Needs our help?

We will answer to all your questions.