• No suggestion

3D Secure

A new, more innovative way of verifying your card payments on the Internet.

What is 3D Secure?

In addition, you can confirm card payments on the Internet with the Nonstop banking security features. Web sites that require additional confirmation of card payment are marked with the MasterCard ID Check or VISA Secure.

 

Your card payments on the Internet can be confirmed with VUB Mobile Banking – with your Mobile PIN or with your fingerprint / Face ID.

Potvrdenie cez VÚB Mobil banking

Potvrdenie cez VÚB Mobil banking

Na overenie platieb Vám postačí aktivovaná aplikácia VÚB Mobil Banking, platbu kartou potvrdíte mobilným PINom alebo odtlačkom prsta/Face ID na Vašom telefóne.

1.

Po zadaní údajov o karte (číslo karty, exspirácia a CVC/CVV kód) sa zobrazí obrazovka s podrobným postupom, ako potvrdiť platbu kartou.

2.

Otvorte si push notifikáciu, ktorú sme Vám poslali na zariadenie s aplikáciou VÚB Mobil Banking. Ak si však push notifikáciu nevšimnete alebo sa Vám nezobrazí, platbu môžete potvrdiť aj priamo po prihlásení sa do aplikácie VÚB Mobil Banking.

3.

Následne sa Vám zobrazí detail platby kartou, ktorú potvrdzujete. Platbu potvrďte buď Mobilným PINom (4-miestny kód na prihlásenie sa do aplikácie) alebo biometrickými údajmi – odtlačkom prsta alebo Face ID. Odtlačkom prsta/Face ID je možné potvrdiť platbu kartou do výšky 1 000 €/1 platba.

4.

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.

 

 

 

 

 

Potvrdenie cez SMS kód a heslo ku karte

Potvrdenie cez SMS kód a heslo ku karte

Ak pri potvrdení platby kartou na internete zadávate kód z SMS správy, budete z dôvodu zvýšenia bezpečnosti zadávať už aj svoje HESLO KU KARTE.

1.

Ak ste si zvolili overenie cez SMS kód a heslo ku karte, zobrazí sa obrazovka na zadanie SMS kódu, ktorý sme Vám zaslali na Vaše telefónne číslo.

2.

Na ďalšej obrazovke je potrebné zadať heslo ku karte. Ak si heslo ku karte nepamätáte, pozrite si ho vopred vo svojom Internet bankingu v Detaile karty. Postup ako heslo nájsť alebo zmeniť v Internet bankingu nájdete TU. Zobrazené heslo si zapamätajte, budete ho zadávať vždy pri potvrdzovaní platby kartou na internete.

3.

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.

 

 

 

 

 

Potvrdenie cez VÚB token

Potvrdenie cez VÚB token

Potvrdenie platby kartou na internete cez aplikáciu VÚB Token

Nový postup potvrdenia platby kartou na internete:

1.

Ak ste si zvolili overenie cez aplikáciu VÚB Token, zobrazí sa Vám stránka s QR kódom, ktorý naskenujete do tejto aplikácie. Platbu kartou potvrdíte tak, že zadáte vygenerovaný kód z aplikácie VÚB Mobilný Token.

2.

Po úspešnom overení platby sa vráťte na stránku obchodníka.

 

 

 

 

 

 

Najčastejšie kladené otázky
Needs our help?

We will answer to all your questions.