Contact Internet banking IB Search ×deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Získajte výhodný investičný úver zo zdrojov EIB určený na podporu regionálneho rozvoja, zameraný na podporu odvetví ako životné prostredie, infraštruktúra, rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti, efektívne využívanie energií, zdravotníctvo a vzdelávanie. Projekt je určený na financovanie podpory rozvoja malých a stredných podnikov, veľkých súkromných spoločností, miest a obcí a orgánov štátneho sektora.

VÚB banka prostredníctvom vášho manažéra klientských vzťahov vám poskytne všetky potrebné informácie o možnostiach získania investičného úveru a pomôže vám v celom procese od predloženia vášho projektu cez schválenie (po splnení podmienok stanovených VÚB bankou) až po jeho realizáciu.

ikona karty

Výhodná úroková sadzba

ikona checkbox

Jednoduchá administrácia úveru

ikona nákupný košík

Možnosť kombinovať zdroje EIB, VÚB a EÚ fondy

Podmienky čerpania

Minimálny objem úveru 40.000 €

Projektové investičné náklady v limite od 40 000 € do 25 000 000 €.

Doba realizácie projektu od 3 – 5 rokov v závislosti od typu klienta