Contact Internet banking IB Search ×deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Affordable interest rate that can be fixed for one, three, five or ten years

No proof of income required

Also no proof of purpose required

Loan application reviewed within 3 days from submission of required supports

More information

You can take advantage of Profihypo lending products below:

 • Profi-Hypo - purpose loans
 • Profi-Hypo - non-purpose loans
 • Profi-Hypo - purpose loans for selected chamber members (e.g. Slovak Chamber of Dentists, Slovak Medical Chamber)

Profi-Hypo loans let you

 • invest in commercial real estate - acquiring real estate and either constructing or reconstructing buildings on the property
 • Consolidate existing loans in a single account
 • Invest in long-term tangible and intangible assets
 • Use 30% of any purpose loan without documenting the purpose
 • Use funds for anything without submitting a purpose of use in the case of a non-purpose loan

Profi-Hypo loan conditions

 • Legal entity or self-employed natural person
  • At least one year in business (one complete financial year)
  • Meets VÚB Banka‘s established creditworthiness criteria
 • Property value determined from an expert opinion prepared by a court expert. Expert opinion required to be prepared in accordance with Decree No. 492/2004 Coll. HYPO/determined general real estate value

Profi-Hypo loan security

 • Blank promissory note
 • Suitable local property:
  • Entered in the Land Registry
  • Transfer of property ownership rights cannot be limited to the property
 • Insurance cover for the property securing the loan and pledging to the bank of any claims paid by the insurance company.

Požadované doklady

Doklady potrebné pre posúdenie žiadosti:

 • žiadosť o úver
 • daňové priznanie a účtovné výkazy za posledné ukončené účtovné obdobie a príp. k ultimu ukončeného polroka aktuálneho účtovného obdobia 

Doklady potrebné k zabezpečeniu úveru:

 • hodnotu nehnuteľnosti stanovuje banka na základe znaleckého posudku, vypracovaného súdnym znalcom. Znalecký posudok musí byť vypracovaný podľa Vyhl. č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v programe HYPO
 • Doklady potrebné po schválení úveru:

doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť

 • doklady k účelu úveru (v prípade účelového úveru)