Contact Internet banking IB Search ×deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

VÚB banka Vám ponúka úver slúžiaci na preklenutie obdobia medzi potrebou financovania prevádzkových nákladov potrebných na vykrytie zvýšených finančných potrieb hlavne v období zakladania úrody a zberových prác a vyplatením podpory z PPA.

Prostredníctvom tohto flexibilného úveru, môžete získať až 100 % z predpokladaných priamych platieb na príslušný rok ešte pred ich vyplatením z PPA. O úver môžete žiadať počas celého roka, tak pred podaním ako aj po podaní Žiadosti na PPA. Úver – istina, úroky ako aj Odplata za dojednanie záväzku sú splatné až z poskytnutých dotácií.

 

Výhody preklenovacieho úveru od VÚB banky:

 • možnosť poskytnutia úveru až na dve dotačné obdobia
 • možnosť poskytnutia úveru na ďalšie dotačné obdobie ešte pred vyplatením dotácií za predchádzajúci rok
 • bez ohraničenia maximálnej výšky
 • výhodná úroková sadzba
 • rýchle vybavenie úveru
 • minimálne požiadavky na zabezpečenie
 • bezplatné vedenie osobitného účtu
 • poskytnutie finančných prostriedkov na bežný účet
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc

Maximálna výška úveru:

 • možnosť získať až 100 % z celkovej výšky podpory z PPA

Doba splatnosti:

 • do poskytnutia podpory z PPA, najneskôr však do 30. 6. roka nasledujúceho po poslednom financovanom roku

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba
 • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

 • blankozmenka
 • iná akceptovateľná forma zabezpečenia

Doba spracovania žiadosti:

 • žiadosť o preklenovací úver bude spracovaná do 2 pracovných dní od predloženia požadovaných podkladov.

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.