Contact Internet banking IB Search ×deco

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

VÚB banka Vám ponúka investičný úver na financovanie nákupu pozemkov na území Slovenskej republiky, ktoré sú určené na poľnohospodársku výrobu.

 

Charakteristika úveru:

 • maximálna doba splatnosti úveru je 10 rokov;
 • čerpanie je jednorazové, resp. postupné, pripísaním peňažných prostriedkov na bežný účet žiadateľa alebo priamym čerpaním na účet predávajúceho

Výhody úveru FLEXI pôda:

 • flexibilné spôsoby splácania, možnosť nastavenia splácania v čase vyplácania PPA dotácií
 • možnosť refundácie v časovom limite 9 mesiacov
 • nie je potrebný znalecký posudok
 • individuálny prístup k jednotlivým žiadateľom
 • silný partner so silnou pozíciou na trhu
 • najširšia sieť firemných pobočiek na Slovensku
 • profesionálny tím pre odbornú a finančnú pomoc

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba – príjemcovia dotácií z PPA
 • minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť, rok v oblasti poľnohospodárstva
 • žiadateľ spĺňa stanovené kritériá VÚB, a.s. pre bonitu podnikateľského subjektu

Zabezpečenie úveru:

 • záložné právo na kupovanú pôdu, resp. inú ucelenú pôdu vo vlastníctve žiadateľa
 • ďalšia akceptovateľná forma zabezpečenia

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.